پنجشنبه 1 آبان 1399   16:01:55
هیأت رسیدگی به تخلفاتهیأت رسیدگی به تخلفات
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 285963
تعداد بازديد از سايت: 87626214
تعداد بازديد زيرپورتال: 285963
اين زيرپورتال امروز: 73
در امروز: 22397
اين صفحه امروز: 73
تاريخچه و آشنائي با هيأت رسيدگي به تخلفات اداري
تاريخچه و آشنائي با هيأت رسيدگي به تخلفات اداري

كليه سيستم هاي اداري و اجتماعي به منظور حفظ سلامت و رعايت چارچوب­هاي خويش و هم­چنين صيانت ا