سه‌شنبه 14 مرداد 1399   10:21:47
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1515155
تعداد بازديد از سايت: 84066179
تعداد بازديد زيرپورتال: 1515155
اين زيرپورتال امروز: 148
در امروز: 19295
اين صفحه امروز: 148
  معرفی معاونت آموزشیمعرفی معاونت آموزشی

  معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه قم
  دكتر غلامعلي قاسمي
   
         گزيده وظايف
  •  نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دردانشگاه
  •  تهيه دستورالعملهاي مختلف با همكاري شوراي آموزشي درخصوص حسن اجراي مقررات
  •  نظارت بر عملكرد آموزشي دانشكدهها
  • بررسي و پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو به دانشگاه
  •  برنامه ريزي امور آموزشي
  •  اظهار نظر در مورد جذب اعضايهيئت علمي جديد
  •  رياست شوراي آموزشي و شوراي تحصيلات تكميلي
  • اظهار نظر و پيشنهاد در زمينه تغيير يا توسعه برنامه ريزي درسي و نيز رشته هاي جديدالتاس