سه‌شنبه 14 مرداد 1399   10:29:45
آزمایشگاه مرکزیآزمایشگاه مرکزی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 22292
تعداد بازديد از سايت: 84066279
تعداد بازديد زيرپورتال: 22292
اين زيرپورتال امروز: 17
در امروز: 19395
اين صفحه امروز: 17
    معرفی معرفی
    معرفي آزمايشگاه

    با توجه به گسترش مراكز آموزش عالي در كشور و با عنايت به اينكه بخش زيادي از اعتبارات مراكز آموزش عالي براي خريد و تأمين تجهيزات تحقيقاتي و آزمايشگاهي تخصيص مي يابد، ساماندهي تجهيزات مذكور امري ضروري به نظر ميرسد. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده مشخص شده است اين تجهيزات در قالب آزمايشگاه هاي كوچك و پراكنده در قسمت هاي مختلف آموزش عالي جانمايي شده و تعداد قابل توجهي از آنها بصورت موازي و تكراري توسط مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي خريداري شده است. بدين ترتيب با وجود هزينه هاي زيادي كه صرف آن شده، بهره برداري كافي از آنها صورت نپذيرفته است. از طرف ديگر برخي از اين تجهيزات به دليل نگهداري نامناسب و عدم استفاده صحيح، غير قابل استفاده و مستهلك شده است از اين رو براي ساماندهي وضعيت موجود تجهيزات آزمايشگاهي و تحقيقاتي از نظر نرم افزاري، سخت افزاري و نيروي انساني براساس سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي در خصوص بهره مندي بهينه از تجهيزات موجود و همچنين با توجه به نياز روز افزون دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در جهت افزايش بهره وري و ارتقاي توان پژوهشي اساتيد و محققين در سطح ملي، راه اندازي آزمايشگاه مركزي دانشگاه قم از بهمن ماه ١٣٩7 شروع شد. اين واحد زير مجموعه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه