پنجشنبه 1 آبان 1399   15:06:53
هیأت امنا و هیات ممیزههیأت امنا و هیات ممیزه
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 108685
تعداد بازديد از سايت: 87625521
تعداد بازديد زيرپورتال: 125146
اين زيرپورتال امروز: 48
در امروز: 21704
اين صفحه امروز: 40
معرفی هیأت امنای دانشگاه قممعرفی هیأت امنای دانشگاه قم
براساس قانون تشکيل هيات‌هاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 23/12/67 شوراي عالي انقلاب فرهنگي هريک از وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي وابسته به خود هيات امنايي تشکيل خواهند داد.
هيات امناء، هياتي است که به موجب قوانين و مقررات مربوطه، به عنوان بالاترين رکن دانشگاه، مرجع سياستگذاري، تصميم‌گيري و تصويب مقررات و ضوابط داخلي دانشگاه مي‌باشد.  (بند 1-4- آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيات علمي)  رياست هيات امناء به عهده وزير علوم بوده و دبير هيات امناء، رئيس دانشگاه مي‌باشد.
دانشگاه‌هاي آيت الله بروجردي، حضرت معصومه و صنعتي قم از هشتمين نشست هيات امناي دانشگاه قم در تاريخ 29/5/87 به عضويت هيات امناء دانشگاه قم درآمده‌اند.
جلسات عادي هيات امناء حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري بنا به تقاضاي حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئيس هيات امناء برگزار خواهد شد. (ماده 1 آيين‌نامه داخلي هيات امناء)
اخباراخبار