زمان ديجيتال سرور

سه‌شنبه 14 مرداد 1399   09:14:54

اخبار

دانشگاه قم

يكشنبه 29 ارديبهشت 1392حجت الاسلام دکتر عسگر ديرباز

مرتبه دانشگاهي : استاديار
گروه آموزشي : الهيات – فلسفه و کلام اسلامي
سال و محل تولد:1338-ميانه
مدارج علمي :
مقطع
رشته
گرايش
سال اخذ
نام موسسه
کشور