زمان ديجيتال سرور

يكشنبه 19 مرداد 1399   04:44:50

اخبار

دانشگاه قم

پنجشنبه 23 مهر 1394
پورتال خدمات الكترونيكي دانشگاه(سامانه كسرا) با هدف ارائه خدمات برخط و سريع به اساتيد، كاركنان و مراجعين محترم دانشگاه راه اندازي شده است. از ليست زير فرآيند مورد مورد نظر خود  را انتخاب نماييد.


سيستم تيكتينگ-سامانه كسري  (اساتيد و كاركنان) Portal.qom.ac.ir

درخواست اينترنتي شناسه كاربري شبكه (اساتيد و كاركنان)
درخواست پست الكترونيك دانشگاه قم به فرمت , user@stu.qom.ac.ir (دانشجويان) 

اساتيد ميتوانند درخواست خود را از طريق پورتال خدمات الكترونيك كسرا به واحد زيرساخت و شبكه ارسال نمايند. 

پيگيري اينترنتي درخواست شناسه كاربري شبكه (اساتيد و كاركنان)

درگاه اينترنتي خدمات الكترونيكي دانشگاه قم
سامانه 118 مخابرات دانشگاه

  • ميزخدمت الكترونيك دانشگاه قم با هدف دسترسي سريعتر و يكپارچه به بخش هاي مهم هر واحد راه اندازي و  در حال به روز رساني مي باشد
فايلها
TicketHelp.pdf 945.121 KB راهنماي سامانه الکترونيکي درخواست خدمات فناوري اطلاعات دانشگاه قم
  نام نظر