زمان ديجيتال سرور

سه‌شنبه 14 مرداد 1399   09:24:52

اخبار

دانشگاه قم

دوشنبه 18 خرداد 1388
معرفي امورحقوقي              عملكرد                   نمونه اوراق قصايي             نمونه قراردادها

معرفي امورحقوقي دانشگاه قم

امورحقوقي دانشگاه از زمان تأسيس اين دانشگاه، به منظور انجام خدمات حقوقي در جهت اجراي صحيح قوانين و مقررات در مجموعه دانشگاه، تنظيم روابط حقوقي دانشگاه با اشخاص خارج از دانشگاه به نحوي كه منافع بيت‌المال و مصالح دانشگاه تامين گردد، تشك