دوشنبه 16 تير 1399   22:27:12
پورتال اساتید دانشگاه قمپورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمیقابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3261447
تعداد بازديد از سايت: 82947280
تعداد بازديد زيرپورتال: 3261447
اين زيرپورتال امروز: 849
در امروز: 30813
اين صفحه امروز: 849
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
سه‌شنبه 10 تير 1399 11:53:39
گروه علوم تربیتی
دكتر سهراب عبدي زرين
دانشكده ادبيات و علوم انساني
عضو هيات علمي
02532103669

نام و نام خانوادگي : سهراب عبدي زرين                                           محل تولد: همدان  

سال تولد: 1361         مدرك تحصيلي: دكتري                                عضو هيات علمي: دانشگاه قم  

آدرس پست الكترونيكي:     Moshavere.Qomuniv@gmail.com  

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

محل تحصيل

سال اخذ مدرك

دكتري

مشاوره شغلي

دانشگاه اصفهان (فرصت مطالعاتي: كشور پرتغال)                 

1391

كارشناسي ارشد

مشاوره خانواده

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي- تهران

1387

كارشناسي

 راهنمايي و مشاوره

دانشگاه شهيد بهشتي- تهران

1384

 

 

افتخارات

·            "دانشجوي نمونه كشوري"؛ وزارت علوم تحقيقات و فناوري؛ 1390.

·            "دانشجوي فعال" دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران؛ معاونت پژوهشي دانشگاه؛ 1386.

·            "پژوهشگر برتر" دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان؛ سال تحصيلي 90-1389.

·            "سخنران برتر"؛ همايش منطقه اي روان شناختي كودك و نوجوان؛ خرداد 1390؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه .

 

مسووليت اجرايي

·            سرپرست مركز مشاوره دانشگاه قم؛ سال تحصيلي 93-1392.

·            دبير علمي همايش " كاربرد علوم ذهن مدار در جامعه ايران"؛ دانشگاه اصفهان؛ خرداد 1390

 

طرح سنجش شغلي

·            همكاري با "مراكز فني و حرفه اي" استان قم در زمينه آموزش نيروهاي شغلي براي ورود به كار

·            همكاري با "بنياد شهيد و ايثارگران" استان قم در زمينه آموزش افراد تحت پوشش بنياد براي ورود به كار

 

كتاب

·            تاليف كتاب "راهنمايي و مشاوره تحصيلي" با همكاري دكتر ايران باغبان و دكتر محمد رضا محمدي؛ دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، 1396.

·            تاليف كتاب "دين و سلامت روان: با رويكرد روانشناسي سلامت"؛ دانشگاه قم، 1397.

 

طرح پژوهشي

·         مجري طرح نقش دينداري در افزايش امنيت اجتماعي و پيشگيري از كجروي رفتاري  بواسطه هويت يابي و افزايش سلامت روان جوانان؛ 1393، دفتر تحقيقات كاربردي، فرماندهي انتظامي استان قم.

·         همكاري در اجراي طرح پژوهشي "بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي فرهنگي دانشگاه قم در تربيت دانشجويان از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در سال تحصيلي 97-1396دانشگاه قم، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها.

مقالات علمي پژوهشي  

·            چاپ مقاله " سالمندي موفق در پرتو مذهب و باورهاي ديني"؛ فصلنامه علمي- پژوهشي سالمند؛ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ؛ سال دوم، شماره 4، تابستان 1386.

·            چاپ مقاله " شيوع مشكلات رواني دوران بلوغ در دانش آموزان پسر منطقه 1 تهران"؛ فصلنامه علمي- پژوهشي علوم بهزيستي و توانبخشي ؛ دوره اول، شماره دوم، بهار 1386.

·            چاپ مقاله " رابطه سبك هاي هويت و خودكارآمدپنداري(فردي و جمعي) : مقايسه دانش آموزان پسر دبيرستاني ايراني و افغاني"؛ فصلنامه علمي- پژوهشي روان شناسي كاربردي؛ سال دوم، شماره 4(8)، پاييز 1387.

·            چاپ مقاله " رابطه پايگاه هاي هويت و سلامت رواني در دانشجويان پسر خوابگاههاي كوي دانشگاه شهيد بهشتي"؛ فصلنامه مطالعات جوانان؛ شماره 14 و 15، پاييز و زمستان 1387.

·            چاپ مقاله " نقش ساختار شخصيت و احساس هويت در سلامت رواني و كارايي مطلوب در كارمندان شهرداري شهر قم"؛ فصلنامه علمي- پژوهشي طلوع بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد؛ سال هفتم، شماره سوم و چهارم، پاييز و زمستان 1387.

·            چاپ مقاله " رابطه سبك هاي هويت، بهداشت رواني، افسردگي و موفقيت تحصيلي در دانش آموزان پسر دبيرستانهاي قم"؛ فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشنامه تربيتي؛ دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند؛ شماره21، زمستان 1388.  

·            چاپ مقاله " رابطه سبك هاي هويت با خودكارآمدپنداري دانش آموزان پسر دبيرستاني ايراني و افغاني ساكن قم"؛ فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي؛ دانشگاه  علوم بهزيستي و توانبخشي تهران؛ سال دهم، شماره 39،  1389.

·            چاپ مقاله " رابطه كاركرد خانواده و تاب آوري در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر دبيرستاني مدارس پر خطر" ؛ فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي؛ دانشگاه  علوم بهزيستي و توانبخشي تهران؛ سال يازدهم، شماره 41، 1390.

·            چاپ مقاله " رابطه بين سبك هويت و بهزيستي رواني در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر قم"؛ فصلنامه علمي- پژوهشي طلوع بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد؛ سال نهم، شماره اول، بهار 1389.

·            چاپ مقاله " مهارت هاي اجتماعي: نقش آن در پيشگيري از مورد آزار قرار گرفتن نوجوانان"؛ فصلنامه علمي- پژوهشي طلوع بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد؛ سال دهم، شماره اول، بهار 1390.

·            چاپ مقاله " طراحي پرسشنامه سنجش نگرش شغلي و سازماني كاركنان دولت(مطالعه موردي 80 سازمان دولتي در مركز استان زنجان"؛ فصلنامه علمي – پژوهشي انديشه مديريت راهبردي؛ دانشگاه امام صادق(ع) تهران؛ سال پنجم، شماره اول پياپي 9 ، بهار و تابستان 1390.  

·            چاپ مقاله " هنجاريابي و تعيين پايايي و روايي فرم كوتاه خودكارآمدي سياهه كروي فردي در سنجش خودكارآمدي مسير شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان" ؛ مجله پژوهشهاي علوم شناختي و رفتاري؛ دانشگاه  اصفهان؛ سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1390.  

·            چاپ مقاله " هنجاريابي فرم مشاغل سياهه كروي فردي: مطالعه دانشجويان دانشگاه اصفهان" ؛ فصلنامه روانشناسي صنعتي/ سازماني؛ سال سوم، شماره 12، پاييز 1391.

·            چاپ مقاله " تاثير تاب آوري بر سلامت رواني و رضايت از زندگي، يك الگوي روانشناختي از بهزيستي" ؛ فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان (يافته)؛ دوره 14، شماره 1، بهار 1391.

·            چاپ مقاله " تاثير خوش بيني (تفكر مثبت) بر سلامت رواني و رضايت از زندگي، يك مدل روانشناختي از بهزيستي" ؛ مجله علمي-پژوهشي حكيم؛ دوره 16، شماره 1، بهار 1392.

·            چاپ مقاله "بررسي رابطه سبك هاي فرزندپرورري، هوش هيجاني و خودكارامدي با انگيزش پيشرفت تحصيلي پسران دبيرستاني اصفهان فصلنامه علوم رفتاري؛ دوره 6، شماره 19، بهار 1393.

·            چاپ مقاله " نقش هوش هيجاني،  خودكارامدي و سبك هاي فرزندپرورري والدين در پيش بيني انگيزش پيشرفت تحصيلي دختران دبيرستاني  دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي؛ دوره 17، شماره 2، تابستان 1395.

·            چاپ مقاله "نقش عوامل فردي و اجتماعي در مشاغل انتخابي فصلنامه رفاه اجتماعي؛ سال شانزدهم، زمستان 1395.

·            چاپ مقاله "پيامدهاي روانشناختي بيكار شدگي و راهبردهاي عملي تصميم گيري شغلي بازگشت به كار فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني؛ دوره نهم، شماره 13، زمستان 1396.

·            چاپ مقاله "نقش دينداري در سلامت روان، هويت يابي و امنيت اجتماعي در دانشجويان دانشگاه قم فصلنامه مطالعات ملي؛ (3) 19، 1397.

·            ارائه مقاله " فطرت در روان شناسي اسلامي"؛ سخنراني و پوستر؛ اولين همايش بين المللي علم و دين؛ 1385؛ سالن اجلاس سران، تهران.

·            ارائه مقاله " هويت ، جنسيت ، معنويت و خانواده پوستر؛ همايش  بين المللي زنان مسلمان انديشمند؛ 1386؛  سالن اجلاس سران، تهران.


كارگاه

·            برگزاري كارگاههاي آموزشي" آئين نگارش علمي"، " تحليل تستهاي روان شناختي"، "خودشناسي مسير شغلي"، "مهارت هاي زندگي"،

 "مقاله نويسي" و " مقاله نويسي و چگونگي جستجوي اطلاعات از پايان نامه" در دانشگاه اصفهان ؛ در سال تحصيلي 89 1388 و 90 - 1389.

·         برگزاري كارگاه هاي آموزشي در دانشگاه قم؛ كارگاه "مهارتهاي خود آگاهي" در سال تحصيلي 94-1393؛ كارگاه "شخصيت شناسي"

 در سال تحصيلي97-1396؛ كارگاه "مهارتهاي مطالعه" در سال تحصيلي 98-1397.

·         برگزاري كارگاه يكروزه "مديريت زمان" در موسسه آموزشي جامعه المرتضي؛ در سال تحصيلي 98-1397.

 

  سوابق تدريس

·         تدريس دروس "مقدمات راهنمايي و مشاوره"، "راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي"، "مسايل نوجوانان و جوانان "روانشناسي عمومي"، "روانشناسي شخصيت"، "روانشناسي اجتماعي"، "دانش خانواده"، "روابط انساني در سازمانهاي آموزشي"، "روش تحقيق"،  "متون زبان انگليسي در مديريت آموزشي و  برنامه ريزي آموزشيمقطع كارشناسي دانشگاه قم؛ گروه علوم تربيتي؛ از سال تحصيلي 90- 1389 تاكنون.

·         تدريس دروس" راهنمايي و مشاوره"، "تغيير و اصلاح رفتار" و "روش تحقيق پيشرفتهمقطع كارشناسي ارشد دانشگاه قم؛ گروه علوم تربيتي؛ از سال تحصيلي  93-1392 تاكنون.

·         تدريس دروس" سمينار  تحصيلي"  و "روش تحقيق پيشرفته"؛ مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان؛ گروه مشاوره؛ سال تحصيلي  93-1392.

·         تدريس دروس" نظريه ها و روشهاي مشاوره شغلي" و  "نظريه ها و فنون مشاوره گروهي" در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي؛

واحد قم؛ سال تحصيلي  95-1394 و 97-1396. 

·         تدريس دروس"نظريه ها و روشهاي مشاوره تحصيلي"؛ " نظريه هاي مشاوره و روان­درماني" و "روانسنجي و آزمونهاي رواني"؛

 مقطع دكتري دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد قم؛ سال تحصيلي  95-1394، 96-1395 و 97-1396.  

·         تدريس درس " روش تحقيق پيشرفتهمقطع كارشناسي ارشد؛ موسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت؛ سال تحصيلي 94-1393 و 95-1394.  


مقالات انگليسي در مجلات

 

·          Reliability  of SCCT Questionnaires in Iran ; Institute of Interdisciplinary Business Research; Vol. 4(6), October 2012, Available online at http://www.igcrb.webs.com.

 

·          Academic Achievement Motivation: The Role of Individual and Family Factors; Reef Resources Assessment and Management Technical Paper (RRAMT); Vol. 40, No. 1, 2014. Abstracting / Indexing: ISI Thomson Reuters.  http//:www.behaviorsciences.com.

 

·         The Relationship between Time Perspective and Career Decision-Making Self-Efficacy and Its Impact on Academic Achievement); World Scientific news; No. 44, 2016. Abstracting/ Indexing: Proquest / EBSCO.

 

·         Predicting of Academic Performance by Identity Styles and Self-efficacy Beliefs (Personal and Collective) in Iranian High School Students; World Scientific news; No. 61, 2017. Abstracting/ Indexing: Proquest / EBSCO

·        
Accepted and Publish “The prevalence of puberty psychological related problems among the first grade high school boys; Third International Congress of Psychology; July 2008, Berlin, Germany.

       
Presented by oral " Relation between academic help seeking with motivational variables (achievement goals and social goals) in high school students"; II Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologiae,  Educação, 11-13 July, 2016, Lisbon- Portugal
.

 Reliability and correlation of interest inventories: Strong  Interest Inventory(SII) and Self-Direct Search(SDS); International Journal of Psychology and Counseling; Vol. 3(4), September 2011, Available online at http://www.academicjournals. org/IJPC, ISSN 2141-2499 © 2011 Academic Journals


تعداد بازديد اين صفحه: 2530
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما