يكشنبه 22 تير 1399   16:17:45
پورتال اساتید دانشگاه قمپورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمیقابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 3267338
تعداد بازديد از سايت: 83163549
تعداد بازديد زيرپورتال: 3267338
اين زيرپورتال امروز: 648
در امروز: 24026
اين صفحه امروز: 648
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
سه‌شنبه 10 تير 1399 11:53:39
گروه ریاضی
دكتر غلام حسن شيردل
دانشكده علوم پايه
عضو هيأت علمي
025-32103022


نام:
 غلام حسن

نام خانوادگي: شيردل

پست الكترونيكي: shirdel81math@gmail.com   g.h.shirdel@qom.ac.ir    shirdel_math@yahoo.com

وب سايت شخصي:

آدرس محل كار:
دانشگاه قم- دانشكده علوم پايه

شماره تماس: 09122147930

دانشكده:
علوم پايه

گروه: رياضي

مرتبه علمي: 
 دانشيارسوابق تحصيلي

كارشناسي: رياضي- دبيري-سال 1371- دانشگاه فردوسي مشهد

كارشناسي ارشد:  رياضي- كاربردي- 1374- دانشگاه تهران

دكتراي تخصصي:
رياضي- تحقيق در عمليات و علوم كامپيوتر - 1381- دانشگاه تهران

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد :
يك مساله اندازه گيري بار درختها در رابطه با طراحي شبكه ها

عنوان پايان نامه دكتري : شرايط بهينگي و بررسي جوابهاي با كمترين هزينه شبكه هاي جريان
مدير گروه علوم كامپيوتر
CURRICULUM VITAE
 
Dr. Gholam Hassan Shirdel
 
                                                                                        
 
 
PERSONAL INFORMATION
 
GHOLAM HASSAN SHIRDEL
 
Date of Brith: 2 October 1965
Place of Birth: Taybad – IRAN
 
Address: Department of Mathematics, Faculty of Sciences, University of Qom, Qom, IRAN
 
Tel: +982532103022
Mobile:00989122147930
 
 
 
 ACADEMIC EXPERIENCES
 
Associate Professor, University of Qom 2016
Assistant Professor, University of Qom 2003-2016
 
 
 
PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
 
 Iranian Mathematical Society
 Iranian Operations Research Society
 
 
RESEARCH INTERESTS
 
Network Flows, Graph Theory, Optimization, Fuzzy Set Theory, Fuzzy Optimization, Simulation, Combinatorics , Combinatorial Optimization, Genetic Algorithms and Complexity of Algorithms
 
 
 
PUBLICATIONS
 
JOURNALS
 
 
Salehi Fathabadi H. and G. H. Shirdel, An O(nm2) Time Algorithm for Solving Minimal Cost Network Flow Problems, Asia-Pacific Journal of Operational Research, 20, 2003, 161-175
 
Memariani A. and G. H. Shirdel, A Fuzzy Genetic Algorithm and its Applications in Operations Research, Iranian Journal of Biological Sciences, 1, 1, 2006, 15-25
 
Shirdel G. H. and N. Kahkeshani, Use of Combinatorial Methods for Enumeration of RNA Structures, Iranian Journal of Biological Sciences, 4, 2, 2009, 43-50
 
Mirzazadeh M. , G. H. Shirdel and B. Masoumi, A Honey Bee Algorithm to Solve Quadratic Assignment Problem, Journal of Optimization in Industrial Engineering, 9, 2011, 27-36
 
Shirdel G. H. and N. Kahkeshani, A Zero-One Programming Model for RNA Structures with Arc-Length≥4, Iranian Journal of Mathematical Chemistry, 3, 2, 2012, 185-193
 
Hamidi N. , M. Mohammadlo and G. H. Shirdel, Goal Programming Model with the Deployment of ATMS Machines Random Demand, International Journal of Management, IT and Engineering, 2, 7, 2012, 532-543
 
Hamidi N. , R. Akbari Shemiran, G. H. Shirdel and B. Taleshi, Selection of Optimal Supplier Using a Hybrid Fuzzy Model Based on Criteria Inerrelationship: A Case Studyof an Iranian Braking System Manufactures Company, Management Research in Iran, 16, 3, 2012, 59-81
 
Shirdel G. H. and N. Kahkeshani, An Integer Linear Programming Problem for RNA Structures, Applied Mathematical Sciences, 6, 54, 2012, 2695-2702
 
Shirdel G. H. and Kahkeshani N. , A Note on the Integrality Gap in the Nodal Interdiction Problem, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 24, 3, 2013. 269-273
 
Shirdel G. H. , H. Rezapour and A. M. Sayedi, The Hyper-Zagreb Index of Graph Operations, Iranian Journal of Mathematical Chemistry, 4, 2, 2013, 213-220
 
Shirdel G. H. and B. Vaez-Zadeh, A Note on “ Tenacity of a Graph with Maximum Connectivity “ Discrete Applied Mathematics, 166, 2014, 273-275
 
Shirdel G. H. and M. Abdolhosseinzadeh, Arrival Probability in the Stochastic Networks with an Established Discrete Time Markov Chain, Journal of Mathematical Modeling, 2, 1, 2014, 74-89
 
Farsi F. and G. H. Shirdel, Algorithm for Minimizing Waste of Production Lines Using Neural Networks in Textile Industry, Advances in Environmental Biology, 8, 22, 2014, 491-500
 
Shirdel G. H. and H. Rezapour, K-Objective Time-Varying Shortest Path Problem with Zero Waiting Times at Vertices, Trends in Applied Sciences Research, 10, 5, 2015, 278-285    
 
Shirdel G. H. and N. Kahkeshani, On the Independent Set Interdiction Problem, Electronic Journal of Graph Theory and Applications, 3, 2, 2015, 127-132
 
Shirdel G. H. and A. Mortezaee, A DEA-Based Approach for the Multi-Criteria Assignment Problem, Croatian Operational Research Review, 6, 2015, 145-154
 
Shirdel G. H. and N. Kahkeshani, The Matching Interdiction Problem in Dendrimers, Iranian Journal of Mathematical Chemistry, 6, 2015, 57-73                                               
 
Shirdel G. H. and S. Zeynalpour, The Avoidance of Non-Optimal Management Decisions using an Inspection Triple Game (A Case Study of Managers at State Banks in Qazvin), Journal of Decision Engineering, 2, 2015, 1-31
 
Shirdel G. H. , Modeling of Natural Evolutionary Approach to Solve Problems in Fuzzy Calculus, Iranian Journal of Biological Sciences, 10 (3), 2015, 41-44
 
Shirdel G. H. and M. Abdolhosseinzadeh, The Critical Node Problem in Stochastic Networks with Discrete-Time Markov Chain, Crotian Operational Research Review, 7, 2016, 33-46
 
Shirdel G. H. and M. Abdolhosseinzadeh, A Genetic Algorithm for the Arrival Probability in the Stochastic Networks, SpringerPlus, 5:675 , 2016, 1-14
 
Shirdel G. H. and H. Rezapour, The Arbitrary Waiting Times in the Time-Varying Shortest Path with Triangular Fuzzy Costs, Advances and Applications in Mathematical Sciences, 15, 2, 2016, 75-85
 
Rezapour H. and G. H. Shirdel, The Time-Varying Shortest Path Problem with Fuzzy Transit costs and Speedup, Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica, 8, 1, 2016, 166-173
 
Shirdel G. H. and H. Rezapour, Dynamic Network Flows with Uncertain Costs belonging to Interval, Applications and Applied Mathematics, 11, 1, 2016, 285-299
 
Shirdel G. H. and H. Rezapour, Time-Varying Maximum Capacity Path Problem with Zero Waiting Times and Fuzzy Capacities, SpringerPlus, 5:981 , 2016 1-9
 
Shirdel G. H. and M. Abdolhosseinzadeh, The Shortest Path Problem in the Stochastic Networks with Unstable Topology, SpringerPlus, 5:1529, 2016, 1-12
 
Nabi Bidhendi M. and G. H. Shirdel, Effect of Experiential Learning in Management and Performance of Organizations through Simulation with Chess, Journal of Development Evolution Management, 26, 2017, 71-80
 
Shirdel G. H. and M. Abdolhosseinzadeh, Markov Chain Anticipation for the Online Traveling Salesman Problem by Simulated Annealing Algorithm, Global Analysis and Discrete Mathematics, 2(1), 2017, 31-36
 
Shirdel G. H. and M. Mohammadi, Integer Programming Method for Classroom Assignment Problem in University with Large Scale, Journal of Decision Engineering, No. 4, 2015 (Published in 2017), 81-94
 
Bahadoran M. and G. H. Shirdel, Goal Programming Model for Joint Decision Supplier Selection and Carrier Selection Using FANP Method (Case study: IRAN Pipe and Machinary Company), Journal of Decision Engineering, No. 4, 2015 (Published in 2017), 126-151
 
Shirdel G. H., S. Ramezani-Tarkhorani and Z. Jafari, A Method for Evaluating the Performance of Decision Making Units with Imprecies Data Using Common Set of Weights, International Journal of Applied and Computational Mathematics, 2017, 3 (2), 411-423
 
Shirdel G. H. and H. Rezapour, Approximate Solutions for Time-Varying Shortest Path Problem, Communications in Combinatorics and Optimization, 2017, 2 (2), 139-147
 
Shirdel G. H. and H. Rezapour, Robust time-varying shortest path with arbitrary waiting time at vertices, Croatian Operational Research Review (CRORR), 2017, 8, 525-536
 
 
 
 
  
CONFERENCES
 
Salehi Fathabadi H. and G. H. Shirdel, Modeling Multiplexing and De-multiplexing Problem in Telecommunication Networks, First Conference of Optimization & its Applications, Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 1998
 
Shirdel G. H. and A. Memariani, A Fuzzy Genetic Algorithm and its Applications in Operations Research, 30th Iranian International Conference on Mathematics, University of Mohaghegh Ardebil, Ardebil, Iran, 1999
 
Salehi Fathabadi H. and G. H. Shirdel, A New Algorithm for Solving Minimum Cost Network Flow Problem, 31st Iranian Mathematics Conference, 27-30 August 2000, University of Tehran, Tehran, Iran, 2000
 
 Shirdel G. H. , Implicit Counting Method in Integer Flow Network Problem, 32nd Iranian Mathematics Conference, 27-30 August 2001, Department of Mathematics, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, 2001
 
Shirdel G. H. and N. Kahkeshani, Bio Mathematics and its Applications in Enumeration of RNA Structures, The second conference on applications of mathematics and control theory in medical, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, 2009
 
Kakaee Z. and G. H. Shirdel, A Dual Algorithm for Solving Minimum Cost  Network Flow Problem, The 2nd International Conference of Iranain Operations Research Society, Department of Mathematics, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran,  2009
 
Kahkeshani N. and G. H. Shirdel, Combinatorial Enumeration of RNA Structures, Iranian Conference on Bioinformatics (ICB), Third Iranian Conference on Bioinformatics, Tehran, Iran, 2010
 
Jamshidi S. and G. H. Shirdel, To Represent a Method for Time-Dependent Routing in Uncertainty Space Using Meta-Heuristic Algorithms to Improve Transportation System in the Country , Socond National Conference of the Major Challenges of the Industry and the National Production, Tabriz, Iran, 2013
 
Abdolhosseinzadeh M. and G. H. Shirdel, To Represent a Criterion to Recognize Critical Nodes in Solving the Shortest Path Problem in Stochastic Networks with Exponential Distribution of Arc Length, The 6th International Conference of Iranian Operations Research Society, Tehran, Iran, May 8-9, 2013
 
Mohammadlo M. , G. H. Shirdel , N. Hamidi and F. Tabbari, Goal Programming Model for ATM Machines Location with Random Demand, 1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics, Famagusta, Northern Cyprus, September 12-14, 2013
 
Rezapour H. and G. H. Shirdel, The Problem of Planning Two-Stage Networks with Ease of Variation,  The 6th International Conference of Iranian Operations Research Society, Tehran, Iran, May 8-9, 2013
 
Hassanpour A. , G. H. Shirdel and Soleimani H. , An Investigation of the Relationship Between Organizational Health and the Performance of Primary School Teachers in District No. 1 Qazvin Province, National Conference of Modern Management Sciences, Gorgan, Iran, September 2013
 
Shirdel G. H. and Z. Yaseri, An Innovative Method for Vertical Transfer Using Fuzzy Network Analysis and Genetic Algorithms, The Third National Conference and the FirstInternational Conference on Applied Research in Computer and Information Technology, Tehran, Iran, 2016
 
Shirdel G. H. and M. Bahadoran, Goal Programming Model for Joint Decision Making to Select Supplier and Carrier Using Fuzzy ANP Tecniqu, First National Conference on New Approaches to Production & Services, Qazvin, Iran, April 28, 2016
 
Mohammadi M. and G. H. Shirdel, The Method of Integer Programming in the Problem of Class Assignment at the University with Long Scale, First National Conference on New Approaches to Production & Services, Qazvin, Iran, April 28, 2016
 
Maleki M. , S. M. Fallah and G. H. Shirdel, An Investigation of the Effect of Information Technology on the Quality of Services (Case Study: Iran Bimeh Company) , First National Conference on New Approaches to Production & Services, Qazvin, Iran, April 28, 2016
 
Shirdel G. H. and M. Abdolhosseinzadeh, The Best Established Connection in the Stochastic Network of Local Markov Processes, 5th International Conference on Engineering Optimization, Iguassu Falls, Brazil, 19-23 June 2016
 
Shirdel G. H. and N. Kahkeshani, Modeling and Enumeration of RNA Structures,  5th International Conference on Engineering Optimization, Iguassu Falls, Brazil, 19-23 June 2016
 
Shirdel G. H. and A. Mortezaee, Solving some Problems in Power Gride by Using Linear Programming, the 10th International Conference on Iranian Operations Society, Babolsar, Iran, May 3-5, 2017
 
 
 
 
BOOKS
 
Calculus 2, Azarakhsh, 2003, with N. Ghafoori Adl
 
Calculus 1, Sharh, 2004, with M. Ziamanesh and N. Ghafoori Adl
 
Introductory Statistics and Probability, Sharh, 2007, with M. Taghipour
 
Concepts of Electronic Business, Kimia Asar, 2015, with M. Ahmadi
 
Algorithm and Programming, Taymaz, 2015, with A. Morshed Aski
 
Study of the Matching Interdiction Problem in Some Molecular Graphs of Dendrimers, In: Distance, Symmetry and Topology in Carbon Nanomaterials, A. R. Ashrafi, M. V. Diudea (eds.), Carbon Materials: Chemistry and Physics 9, Springer-Verlag, 2016, 303-315, with N. Kahkeshani
 
Uncertain Time-Varying Shortest Path Problems, LAP Lambert Academic Publishing, 2016, with H. Rezapour
 
Markov Chain Models for Stochastic Shortest Path Problem, LAP Lambert Academic Publishing, 2017, with M. Abdolhosseinzadeh
 
 
 
REFREE FOR JOURNAL ARTICLES SUBMITED TO
 
 Journal of the Operations Research Society of China
 
 Electronic Journal of Graph Theory and Applications
 
 Iranian Journal of Management Studies
 
 Journal of Decision Engineering
 
 
 
 
 RESEARH PROJECTS
 
 Algorithm for Minimizing Waste of Production Lines Using Neural Networks – Textile Industry (Dibariss Factury) 2013
 
 Presentation a Model for Evaluating and Selecting Contractors Using Fuzzy Multiple Criteria - Municipalities of West Azerbaijan Province 2014
 
Multi-Objective Mathematical Model with Demand-Dependent Replenishment of Inventory Management - Iran Crop Company 2015
 
An Investigation of the Effect of Information Technology on the Quality of Services - Iran Bimeh Company 2016
 
Study of Factors Interceptor to the Effective Implement on Condition Base Maintenance - Qazvin Sugar Factory 2016
 
 
 
DIRECTION OF DISSERTATIONS/THESES
 
Undergraduate Thesis
 
M. Ghelichkhani “ Router Algorithm in Network Layer “, 2008
 
T. Oveissi “ The Solution Traveling Salesman Problem with Genetic Algorithm “, 2008
 
S. Razzaghi “ Ant Colony Optimization Algorithms “, 2008
 
M. Karimi “ A Survey of Network’s Security “, 2008
 
M. Ghorbanzadeh Savar “ Routing in the Computer Networks “, 2008
 
S. Rasaee “ Networks Security “, 2009
 
S. N. Imandoost “ Routing and Shortest Path Algorithms in Computer Networks “, 2009
 
S. Ahmadi Jebelli “ Wireless Networks “, 2009
 
N. Masjedjamei “ Information Technology  in Electronic Commerce “, 2009
 
F. Dirbaz “ Introduction to Data Mining and Some of its Applications “, 2009
 
M. Mohammadi “ Network Security systems “, 2010
 
A. Yazdanpanahi “ Evolutionary Algorithms Usage in Data Mining “, 2010
 
Z. Keshavarz “ Genetic Algorithms and Using Generate Weighted Fuzzy Rules “, 2010
 
M. Moghadami “ Karmarkar’ s Algorithm for Linear Programming “, 2010
 
Survey Relationship Between IT- Business Alignment and Business Performance in IT Industry Firms “, 2010
 
F. Shariati “ Labeled Traveling Salesman Problems: Complexity and Approximation “,  2011 
 
S. A. Mirghiasi “ An Exterior Simplex Type Algorithm for the Minimum Cost Network Flow Problem “, 2011
 
M. Ahmadi “ Connectivity of Line Graphs “, 2011
 
H. Paryani “ The Quadratic Minimum Spanning  Tree Problem: A Lower Bounding Procedure and Efficient Search Algorithm “, 2011
 
A. Rashnabadi “ Column Generation Algorithm for Nonlinear Optimization, Numerical Investigations “, 2011
 
M. Dirbaz “ Total Coloring of Planar Graphs without Cycles “, 2011
 
A. Cheraghinia “ Genetic Algorithm “, 2012
 
N. Ranjbar Kermani “ Two- Level Network Design with Intermediate Facilities “, 2012
 
A. Mohammadkhani “ Network Design with Weighted Degree Constraints “, 2012
 
F. Afroozan “ Three Cyclic Graph with Maximal Estrada Index “, 2013
 
S. Yaghoubfar “ Rate Management in MAC Design for Networks “, 2013
 
A. Aminzadeh “ Electronic Commerce “, 2013
 
N. Golverdi “ Innovative Applications of Operational Research on the Decisiveness of a Game in a Tournament “, 2014
 
F. S. Zolfaghari “ A Hybrid Quantum Genetic Algorithm and Local Search Based DPLL for Max 3-SAT Problems “, 2014
 
M. H. Sepehrvand “ Security Operation Center Concepts “, 2014
 
S. Karimi “ Benchmarking in Data Envelopment Analysis: An Approach Based on Genetic Algorithm and Parallel Programming “, 2014
 
M. S. Lajvardi “ Minimum Time Flow Problem “, 2015
 
M. Samkhaniani “ Fleet-Sizing for Multi-Depot and Periodic Vehicle Routing Problems Using a Modular Heuristic Algorithm “, 2015
 
M. Nikfallah “ Scheduling and Increasing Train’s Speed Through Meta-Heuristic Algorithm of Water Wave Optimization “, 2015
 
S. Moulaee “ Computers and Operations Research “, 2015
 
L. Karimi Rahjerdi “ A Effective Algorithm for Balancing Mixed Model “, 2015
 
K. Diba “ Optimization in a Container Transshipment Terminal “, 2015
 
Z. Saadatmand “ Ramsey Graphs “, 2016
 
M. Maragheh Mianji “ Branch-and-Bounding Algorithms “, 2016
 
H. Dashti “ Directed Tree Problem “, 2016  
 
 
 
 
 
 
 
M.Sc. Supervisor
 
A. Azizifar “ Capacitated Transportation Problem with Bounds on RIM Conditions “, Applied Mathematics, University of Qom, 2007
 
R. Shamkhali “ Nonlinear-Programming Reformulation of the Order-Value Optimization Problem, Applied Mathematics, University of Qom, 2007
 
D. Yarahmadi “ Pseudo-Splines, Wavelets and Framelets “, Applied Mathematics, University of Qom, 2007
 
M. Ramezani “A Branch-and-Bound Algorithm for Concave Network Flow Problems “, Applied Mathematics, University of Qom, 2007
 
M. H. Mohammadi Roshan “ Estimation of Flows in Flow Networks “,Applied Mathematics, University of Qom, 2008
 
Z. Kakaie “ On Doal Minimum Cost Flow Algorithms “, Applied Mathematics, University of Qom, 2008
 
M. Gholami “ Savings Based Ant Colony Optimization for the Capacitated Minimum Spanning Tree Problem “, Applied Mathematics, University of Qom, 2008
 
E. Samieinasab “ Fuzzy Optimization and Applications “, Applied Mathematics, University of Qom, 2008
 
H. Hassasi “ A Max-Flow Approach to Improved Lower Bounds for Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) “, Applied Mathematics, University of Qom, 2009
 
M. Fallah “ Multicommodity Flows Over Time: Efficient Algorithms and Complexity “, Applied Mathematics, University of Qom, 2009
 
F. Hoghogh Talab “ Convergent  Lagrangian  Heuristics for Nonlinear Minimum Cost Network Flows “, Applied Mathematics, University of Qom, 2009
 
E. Namazian “ Models and Methods of Locating Routing “, Applied Mathematics, University of Qom, 2009
 
N. Kahkeshani “ Combinatorial Enumeration of RNA Structures Using K-Noncrossing Graphs “, Applied Mathematics, University of Qom, 2010
 
K. Pourgholi “ RNA Structures with Pseudo-Konts: Graph-Theoretical, Combinatorial and Statistical Properties “, Applied Mathematics, University of Qom, 2010
 
Y. Nejatpour Sharafabad Sofla “ Stacks in Canonical RNA Pseudo knot Structures “, Applied Mathematics, University of Qom, 2010
 
V. Esmaieli Moghadam “ Modeling Exchange Rate Forecast in Forex with Genetic Algorithms “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2010
 
M. R. Mohaghegh “ Shapes of RNA Pseudo Kont Structures “, Applied Mathematics, University of Qom, 2011
 
M. Mirzazadeh “ A Honey Bee Algorithm to Solve Quadratic Assignment Problem “, Industrial Management (Operations Research), Qazvin Islamic Azad University, 2011
 
M. Mohammadloo “ Goal Programming Model with the Deployment of ATM Machines Random Demand (Development of Pasandidel-Niaki Queuing Models), Industrial Management (Operations Research), Qazvin Islamic Azad University, 2011
 
F. Khorshidi “ Fuzzy Mematel Method for Developing Supplier Selection Criteria “, Industrial Management (Operations Research), Qazvin Islamic Azad University, 2011
 
A. Sadeghi “ Minimum Cost Path Problems with Relays “, Applied Mathematics, Payame-Noor University of Tehran, 2011
 
N. Dehnavi “ Efficient Synthesis of a Class of Boolean Programs From 1-0 Data Application to Genetic Networks “, Applied Mathematics, Payam-Noor University of Tehran, 2011
 
F. Tourani “ A Multi-Level Search Strongly for the 0-1 Multidimensional Knapsack Problem “, Applied Mathematics, University of Qom, 2011
 
H. Ahmadi Dehkohneh “ A Hybrid Quantum-Inspired Immune Algorithm for Multi-Objective Optimization “, Applied Mathematics, Payam-Noor University of Tehran, 2012
 
M. A. Mirbagheri “ An Extended Covering Model for Flexible Discrete and Equity Location Problems “, Applied Mathematics, Payam-Noor University of Tehran, 2012
 
M. Khatabi “ A Specialized Network Simplex Algorithm for the Constrained Maximum Flow Problem “, Applied Mathematics, Payam-Noor University of Tehran, 2012
 
M. Esfandiari Saleh “ The Determination of Industrial Investment Priorities in Hamedan Province Using (MCDM) Attitude Through Fuzzy Method “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2012
 
M. Sarabadan “ Considering of Unimodality on the Number of Connected Spanning Subgraphs in an n-Vertex Graph with at Least ⌠( 3- 2√2) n^2+n- (7-2√2)/ 2√2 ⌡Edges “, Applied Mathematics, University of Qom, 2012
 
B. Vaez-Zadeh “ Tenacity of a Graph with Maximum Connectivity “, Applied Mathematics, University of Qom, 2012
 
A. Mortezaee “ Solving Network Flow Problems with DEA-Based Approach “, Applied Mathematics, University of Qom, 2012
 
S. Mahmoodian “ A linear-Time Algorithm for the Longest Path Problem in Rectangular Grid Graphs and Some Classes of Grid Graph “, Applied Mathematics, University of Qom, 2013
 
S. R. F. Javadian “ Global Optimality Conditions and Optimization Methods for Quadratic Assignment Problems “, Applied Mathematics, Payam-Noor University of Tehran, 2013
 
E. Pashaei “ An Agent-Based Model for Closed Loop Supply Chain Management “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2013
 
F. Farsi “ Algorithm for Minimizing Waste of Production Lines Using Neural Networks (Case Study : Textile Industry ) “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2013
 
M. Mirzababaee “ Controlling the Bullwhip Effect in a Supply Chain System with Constrained Informations Flow “, Industrial Management (Operations Research), Qazvin Islamic Azad University, 2014
 
M. Mohammadzadeh “ Presentation a Model for Evaluating and Selecting Contractors Using Fuzzy Multiple Criteria (Case Study : Municipalities of West Azerbaijan Province) “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2014
 
M. R. Mohammadi Fatideh “ Advertising Revenue Optimization in Television Broadcasting “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2014
 
S. S. Naghibi “ Small and Medium-Level Demand Management in Evacuation Planning “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2014
 
M. Fallah “ On the Complexity of Isoperimetric Problems on Trees “, Applied Mathematics, University of Qom, 2014
 
S. Z. Pourmousavi “ An O(n)-Time Algorithm for the Paired Domination Problem on Permutation Graphs “, Applied Mathematics, University of Qom, 2014
 
N. Ramezan-Nia Jalali “ The Kirchhoff Indices of Join Networks “, Applied Mathematics, University of Qom, 2014
 
H. Hamzeloo “ Harmonious Chromatic Number of Directed Graphs “, Applied Mathematics, University of Qom, 2014
 
N. Rabiee “ Improved Approximation Algorithms for the Average-Case Tree Searching Problem, Applied Mathematics, University of Qom, 2015
 
F. S. Rajaee “ On the Excessive (m)-Index of a Tree “, Applied Mathematics, University of Qom, 2015
 
H. Davoudi “ Fast Shortest-Paths Algorithms in the Presence of Destinations of Negative-Weight Arcs “, Applied Mathematics, University of Qom, 2015
 
Z. Yaseri “ Application of Fuzzy Analytic Network Process Evaluation in Networks for Optimal Network Selection “, Computer Engineering (Information Technology ), University of Qom, 2015
 
N. Kabiri “ Multi-Objective Mathematical Model with Demand-Dependent Replenishment of Inventory Management (A Case Study in Iran Crop Company) “,Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2015
 
Y. Arampour “ Rich Routing Problems Arising in Supply Chain Management “, Industrial Management (Operations Research), Qazvin Islamic Azad University, 2015
 
N. Golikani “ Colorings of Plane Graphs “, Applied Mathematics, Payam-Noor University of Tehran, 2015
 
M. Mohammadi “ Integer Programming Methods for Large-Scale Practical Classroom Assignment Problems “, Industrial Management (Operations Research), Qazvin Islamic Azad University, 2015
 
M. Maleki Niya “ The Role of Information Technology on the Quality of Perceived Service “, Information Technology, University of Guilan, 2015     
 
R. Rastgoo “ Study of Factors Interceptor to the Effective Implement on Condition Base Maintenance (Case Study : in Qazvin Sugar Factory) “, Industrial Management (Operations Research), Qazvin Islamic Azad University, 2016
 
M. Ghorbani Nia “ Study and Review Capital Project Main Criteria Prioritize Under Uncertainty in Transportation “, Industrial Management (Operations Research), Qazvin Islamic Azad University, 2016
 
F. Alimoradi “ Worst Case and Probabilistic Analysis of the 2-Opt Algorithm for the TSP “, Applied Mathematics, University of Qom, 2016
 
R. Katebi “ Edge-Disjoint Paths in Digraphs with Bounded Independence Number “ , Applied Mathematics, University of Qom, 2017
 
F. Yousefi “ Criticality for Multi-Commodity  Flows “ , Applied Mathematics, University of Qom, 2017
 
R. Abbasi “ Formulations for the Non Bifurcated Hop-Constrained Multi Commodity Capacitated Fixed-Charge Network Design Problem “ , Applied Mathematics, University of Qom, 2017
 
M. Sheikh Akbari Mehr “ Optimal Design if Integrated Water Networks (Case Study: Agriculture Water Networks) “, Applied Mathematics, University of Qom, 2017
 
A. Faghihi Rezaei “ The Structure of Graphs Not Admitting a Fixed Immersion “, Applied Mathematics, University of Qom, 2017
 
 
 
Ph.D.  Supervisor
 
M. Abdolhosseinzadeh “ Online Routing Problem Under Uncertainty Conditions in Network Flows “, Applied Mathematics (Network Optimization and Graph Theory), University of Qom, 2016
 
N. Kahkeshani “ Investigation of Network Interdiction Problems “, Applied Mathematics (Operations Research and Network), University of Qom, 2016
 
H. Rezapour “ Time-Varying Network Flow Problems with Uncertain Costs “, Applied Mathematics (Graph Theory and Network Flows ), University of Qom, 2016
 
S. Ramezani Tarkhorani “ Solving the Multi Objective Shortest Path Problem by Using Data Envelopment Analysis “, Applied Mathematics (Operations Research and Network Flows), University of Qom, 2017
 
 
 
 
 
M.Sc.  Co-Supervisor  
 
M. Jamshidi-Bozcheloir “ Radial and Non-Radial Decomposition of Profit Change: with an Application to Saderat Bank “, Applied Mathematics, University of Qom, 2009
 
M. Soleimani Ardabili “ Optimization of Open Zero-Buffer Multi-Server Queueing Networks “, Applied Mathematics, University of Qom, 2011  
 
I. Keshtkar “ Pre-Disaster Investment Decisions for Strengthening Network Flows “, Applied Mathematics, University of Qom, 2011 
 
S. M. Sajadi “ The Network p-Median Problem with Discrete Probabilistic  Demand Weight “, Applied Mathematics, University of Qom, 2011
 
 
 
 
 
 
Ph.D.  Co-Supervisor
 
M.Sc.  Advisor
 
Y. Jafari  ”Constructing Efficient Solutions of Multi-Objective Linear Programming”, 
Applied Mathematics, University of Qom, 2007
 
S. A. Rahimi “ Efficient Solutions for Multiple Objective Linear Programming and Optimization Over the Efficient Set “,  Applied Mathematics, University of Qom, 2007  
 
R. Darayandeh “ Voting System by Data Envelopment Analysis “, Applied Mathematics, University of Qom, 2007 
 
E. Shahsavargar “ Numerical Solution of Singularly Perturbed Problems by Wavelets “, Applied Mathematics, University of Qom, 2008
 
E. Parhizgari “ The Solution of Differential Equation by Bernstein Polynomial” , Applied Mathematics, University of Qom, 2008 
 
S. Askarian “ Network DEA Efficiency in Input-Output Models “, Applied Mathematics, University of Qom, 2008
 
F. Zolghadr “ Satisfying Optimization Method Based on Goal Programming for Fuzzy Multiple Objective Optimization Problem “, Applied Mathematics, University of Qom, 2009
 
F. Matroud “ Congestion and Return to Scale Under an Occurrence of Multiple Projections in Data Envelopment Analysis “, Applied Mathematics, University of Qom, 2009
 
A. Hajiollow “ The Effect of Radial Basis Function in Numerical Solution of KDV Burger Equations “ Applied Mathematics, University of Qom, 2009
 
A. Mirani Moghadam “ Selecting Weights to Evaluate Effectiveness of Basketball “, Applied Mathematics, University of Qom, 2009
 
F. Moslemi “ Numerical Solution of a Fredholm Integral-Differential Equation as a Mathematical Modeling Neural Network and the Effect of Choosing of Orthogonal Polynomial “, Applied Mathematics, University of Qom, 2009
 
T. Moghadasinia “ A Linear Programming-Based Optimization Algorithm for Solving Nonlinear Programming Problems “, Applied Mathematics, University of Qom, 2010
 
B. Taleshi “ Supplier Selecting Model with Fuzzy Analytic Network Process and Choquet Integral “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2010
 
A. Soltanpour Moghaddam “ Efficiency Decomposition for Heterogeneous Technologies “, Applied Mathematics, University of Qom, 2010
 
R. Khandan “, Acceptable Consistency Analysis of Interval Comparison Matrix and Deriving Relative Weights Using it “, Applied Mathematics, University of Qom, 2011
 
S. Mohammadi “ Variation on the Slack-Based Measure of Efficiency in DEA “, Applied Mathematics, University of Qom, 2011
 
Z. Atarod “ Some Alternative Models for DEA Cross-Efficiency Evaluation “, Applied Mathematics, University of Qom, 2011
 
F. Rahmani Khalili “ A Modified Super-Efficiency Measure Based on Simultaneous Input-Output Projection in Data Envelopment Analysis “, Applied Mathematics, University of Qom, 2011
 
E. S. Naderizade “ Weight Restrictions and Selecting Non-Zero Weights in DEA “, Applied Mathematics, University of Qom, 2011
 
B. Ghasemi “ Some Methods for Ranking DMUs in Fuzzy DEA “, Applied Mathematics, University of Qom, 2011
 
N. Moghadam “ Providing an Algorithm for two-sided Assembly line Balancing Problem “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2011
 
S. Mortezaie “ Methods of Critical Value Reduction for Type-2 Fuzzy Variables and Their Applications in Solving DEA Models with Type-2 Fuzzy Input and Type-2 Fuzzy Outputs “,Applied Mathematics, University of Qom, 2012
 
H. Soleimani “ Investigation of Relationship Between Organizational Health and Teacher’s Performance in Elementary School of Region 1 in Qazvin Education Organization “, Public Management, Qazvin Islamic Azad University, 2012 
 
S. Abedin “ Adaptive Analysis of two Sided U Shaped Assembly Line Balancing by Using Genetic Algorithm & Ant Colony Algorithm “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2013
 
L Lashgari “ Multi-Criteria Suppliers Segmentation with Emphasis on the Capabilities and Willingness Criteria in the Shibe Sanitary Faucet Factory “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2013
 
M. Tabarestani “ Identify and Ranking of Success Factors of Information Systems in Supply Chain Management with Multiple Attribute Decision Making Methods and Surveying Influence of the Factors on Success of Supply Chain Management “, Industrial Management, Qazvin Islamic Azad University, 2014
 
 
 
 
Ph.D.  Advisor 
 
M. Maleki Niya ” Designing the Strategic Model of the Technologies Development Using Fuzzy Clustering “ Information Technology, Azad University
 
COURSES TAUGHT
 
Undergraduate
 
Calculus 1
Calculus 2
Calculus 3
Ordinary Differential Equation
Computer Foundation and Programming
Adnanced Programming
Mathmatics and Its Application in Management
Statistics and Its Applications in Management
Applied Numerical Analysis
Numerical Computations
Mathematics for Computer Science 1
Mathematics for Computer Science 2
Dynamic Programming
Mathematics for Engineering   
Statistics and Probability
Graph Theory and its Applications
Discrete Mathematics
Operational Research 1
Operational Research 2
Operational Research 3
Operations Research 1
Operations Research 2
Numerical Linear Algebra
Computer Simulation
Linear Programming
Non-Linear Programming
linear Optimization
Foundation of Combinatorics
Project
Research Methodology and Report Writing
Applied Mathematics
 
 
 
 
 
 
Graduate
 
Advanced Numerical Analysis
Advanced Graph Theory
Advanced Operations Research 1
Advanced Operations Research 2
Optimization
Seminar
Nonlinear Programming
Statistics Analysis
Futures Study 
 
Ph.D.
 
Advanced Network Flows
Advanced Theory of Algorithm
Topics in Dynamic Network Flows
Combinatorial Optimization
Design of Network Flow Systems
Topics in Nonlinear Programming
Topics in Linear Algebra and Graph Theory
Advanced Topics in Operatins Research
Algorithmic Graph Theory
Soft Operations Research
 
 
 
 
WORK EXPERIENCE
 
Head, Department of Computer Sciences, University of Qom, Qom, 2003 Until Now    
 
The Representative of the Iranian Mathematical Society at the University of Qom , 2004-2010
 
The Representative of the Iranian Operations Research Society at the University of Qom,  Since 2006 until
now
 
Member of Education Counical at Faculty of Sciences, University of Qom, 2003 until now
 
Member of Research Counical at Faculty of Sciences University of Qom, 2003 until now
 
Member of Trustees Board of Welfare Coffer for Faculty Members at University of Qom, 2007 until now
 
 
 
     
 
 
 
 
   
تعداد بازديد اين صفحه: 20179
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما