يكشنبه 1 بهمن 1396   09:55:04
کتابخانه کوثرکتابخانه کوثر
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 564105
تعداد بازديد از سايت: 58507437
تعداد بازديد زيرپورتال: 564105
اين زيرپورتال امروز: 50
در امروز: 25837
اين صفحه امروز: 50
شنبه 20 اسفند 1390 معرفي بخش مجموعه سازي کتابخانه کوثر
 
الف) بخش مجموعه سازي
کتابداران اين بخش:                                                                                                                                                                      
   
مريم خوش نژاد زهرا تميم(منابعکتابي)
    پروين گودرزي(منابع غيرکتابي)
اين بخش مسئوليت گردآوري منابع علمي اعم از کتاب، نشريه، مواد ديداري ـ شنيداري و ... را به عهده دارد. سفارشات براساس درخواست هاي استادان و دانشجويان و بنا به نيازهاي آنها در زمينه هاي موضوعي مختلف صورت مي پذيرد که معمولاً از طريق خريد از نمايشگاه هاي کتاب و نيز ارتباط با ناشران و کارگزاران مختلف انجام مي شود.
 
· گردش کار در بخش مجموعه سازي منابع کتابي
1-تدوين فرمهاي مربوط به سفارش کتاب؛
2-دريافت فهرست هاي درخواست کتاب از بخش هاي مختلف کتابخانه؛
3- جمع آوري فهرست کتاب هاي مورد نياز اساتيد، دانشجويان و گروه هاي آموزشي؛
ـ يکي از شيوه ها استفاده از برگه هاي درخواست است.
4-جمع آوري انواع کتاب شناسي ها و کاتالوگ هاي ناشران جهت انتخاب کتاب؛
5 ـ ارجاع منابع فوق به گروه هاي آموزشي جهت ارائه نظر کارشناسي آنها؛
6ـ کنترل و بررسي فهرست آماده شده با مجموعه موجود جهت حصول اطمينان از تکراري نبودن آنها در صورت خريد؛
7- کنترل تعداد نسخه هاي لازم براي هر عنوان؛
8ـ تعيين سقف اعتبار براي گروه هاي مختلف؛
9ـ حذف و اضافه نمودن اقلام درخواستي متناسب با بودجه تخصيصي (براساس اولويت)؛
10- ورود اطلاعات کتابشناختي منابع درخواستي و تنظيم براساس ناشر جهت سهولت در خريد؛
11- اقدام براي تکميل جلدهاي ناقص؛
12ـ سفارش خريد يا اقدام براي تهيه منابع:
 ـ نمايشگاه
 ـ کارگزار
13ـ دريافت کتابها و منابع سفارشي و مطابقت آنها با فاکتورها جهت حصول اطمينان؛
14- پيگيري سفارشهاي انجام شده و ...؛
15ـ وارد کردن اطلاعات کتاب در فرم هاي اعلام وصول (رايانه اي)؛
16- ارسال فاکتورها همراه با فرم تکميل شده (اعلام وصول) به حسابداري جهت تسويه حساب؛
17ـ برگزاري نمايشگاهي از کتاب هاي خريداري شده (در صورت امکان)؛
18ـ ارائه گزارش از کل فعاليت هاي انجام شده با توجه به درخواست هاي موجود.
 
·     گردش کار در بخش مجموعه سازي منابع غير کتابي از قبيل نشريات و ...
1ـ تهيه و جمع آوري فهرست منابع مورد نياز از سوي اساتيد، دانشجويان و گروه هاي آموزشي، همچنين از طريق جست و جوي  فهرست هاي ناشران و مراکز و بانک هاي اطلاعاتي؛
2ـ تعيين سقف اعتبار براي گروه هاي مختلف؛
3ـ حذف و اضافه نمودن اقلام درخواستي با توجه به نظر مديران گروه آموزشي و متناسب با بودجه تخصيصي(براساس اولويت) ؛
4-اقدام براي تکميل منابع ناقص؛
5ـ سفارش منابع درخواستي از سه طريق:
  ـ نمايشگاه مطبوعات (آبانماه هر سال)
  ـ ارتباط با خود مراکز و نشريات جهت سفارش(تنظيم درخواستها)
  ـ از طريق کارگزار (تنظيم قرارداد بين دانشگاه و کارگزار)
6ـ ارجاع مدارک مربوط به بانک جهت پرداخت وجه؛
7ـ کنترل اقلام درخواستي و مطابقت آنها با رسيد بانکي جهت حصول اطمينان؛
8ـ ارسال مدارک مربوط به همراه رسيد بانکي براي مراکز و نشريات از طريق فاکس يا پست سفارشي؛
9ـ تنظيم استناد مربوط (تکميل فرم اعلام وصول) به همراه رسيد بانکي و ارائه به مسئولان امور مالي؛
10ـ بايگاني اسناد و مدارک مربوط جهت پيگيري در صورت بروز اشکال؛
11ـ تهيه گزارش از فعاليت هاي صورت گرفته با توجه به درخواستها.
تعداد بازديد اين صفحه: 9476
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

كتابخانه كوثر - واحد خواهران دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما