جمعه 31 شهريور 1396   20:19:57
اداره رفاه دانشجویی
يكشنبه 11 دي 1390
کارمندان اداره رفاه
آقاي ابوالقاسم نائيني پور
کارشناس اداره رفاه
دانشکده فني مهندسي
و بيمه اتباع بورسيه غيرايراني
و بيمه حوادث
شماره تماس
:  32103484
آقاي محمود ابراهيمي
کارشناس اداره رفاه
دانشکده هاي ادبيات و الهيات
شماره تماس : 32103483
آقاي رضا موحدي احرار
کارشناس اداره رفاه
دانشکده هاي علوم پايه و حقوق
شماره تماس:32103482
آقاي جواد بابايي
کارشناس اداره رفاه
دانشکده مديريت
و صدور تسويه نهايي صندوق رفاه دانشجويان

(اقساط بانک هاي ملي و تجارت)
شماره تماس : 32103481
خانم عبدالکريمي
 اموررفاه دانشجويان واحد خواهران
شماره تماس : 32103742
خانم نمازي
 کارشناس مسوول اموررفاه دانشجويان
دانشکده هاي ادبيات و مديريت 
و صدور تسويه نهايي صندوق رفاه دانشجويان
(اقساط بانک هاي ملي و تجارت) 
شماره تلفن: 32103745
خانم ناصري
 کارشناس اموررفاه دانشجويان
دانشکده الهيات، علوم پايه، حقوق
شماره تلفن: 32103751
خانم ميرعباسي
 کارشناس امور رفاه دانشجويان
(دانشکده  فني مهندسي)

شماره تلفن:32103758
تعداد بازديد اين صفحه: 12598
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (qomuniguest)

اداره رفاه - معاونت دانشجويي
مجری سایت : شرکت سیگما