يكشنبه 5 فروردين 1397   04:22:59
پورتال اساتید دانشگاه قمپورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمیقابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 2621598
تعداد بازديد از سايت: 62603944
تعداد بازديد زيرپورتال: 2621598
اين زيرپورتال امروز: 134
در امروز: 3664
اين صفحه امروز: 134
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
شنبه 4 فروردين 1397 19:14:43
گروه حقوق بین الملل
دكتر علي مشهدي
دانشكده حقوق
عضو هيأت علمي

نام: علي

نام خانوادگي: مشهدي

پست الكترونيكي: droitenviro@gmail.com

وب سايت شخصي droitpublic.sdil.ac.ir

آدرس محل كار: دانشگاه قم- دانشكده حقوق

شماره تماس: 32853311 داخلي 3320

دانشكده: حقوق

گروه: حقوق عمومي و  بين الملل

مرتبه علمي:  دانشيار پايه 5

عضويت در واحدهاي پژوهشي:
 

سوابق تحصيلي
كارشناسي: حقوق؛ حقوق قضايي؛ سالتحصيلي 82-81؛ دانشگاه قم

كارشناسي ارشد: حقوق؛ حقوق محيط زيست؛ سالتحصيلي 86-85؛ دانشگاه شهيد بهشتي

دكتراي تخصصي: حقوق؛ حقوق عمومي؛ سالتحصيلي 90-89؛ دانشگاه شهيد بهشتي

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : ضمانتهاي حقوقي مقابله با آلودگي هوا در حقوق ايران و فرانسه(درجه عالي و نمره 19).
عنوان پايان نامه دكتري : تحول حق بر محيط زيست در حقوق عمومي ؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه(درجه عالي و نمره 50/ 19)
فرصت مطالعاتي:
 


سوابق كاري و اجرايي
- دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه قم از مهرماه 1394(گروه حقوق عمومي و بين الملل)
- استاديار دانشكده حقوق دانشگاه قم از مهر ماه 1390( گروه حقوق عمومي و بين الملل)
- معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه(عضو گروه حقوق عمومي)1386
- اداره كل پژوهش و اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري 1387
- معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندي نهاد رياست جمهوري( عضو گروه  پژوهشي حقوق عمومي ) 1388
-معاون گروه حقوق عمومي و بين الملل1390تا1392
-مدير عامل صندوق رفاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم از دي ماه 92
-معاون آموزشي و پژوهشي و تحصيلات تكميلي پرديس دانشگاهي از خرداد 93
-مدير گروه مقطع دكتري حقوق عمومي و بين الملل دانشگاه آزاد، علوم و تحقيقات قم، تير93
-معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده حقوق، ارديبهشت94
-كارشناس مميزي واگذاري اراضي1383
-كارشناس حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي1384
-كارشناس حقوقي  سازمان جهاد كشاورزي قم1386 
 


زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه

1- حقوق عمومي تطبيقي

2- حقوق محيط زيست

3-فلسفه حقوق
مقالات و پژوهش ها

الف- مقالات در مجلات

1-     مشهدي ، علي، «بررسي وشناسايي جنبه هاي حقوقي آلودگي صوتي( از قواعد داخلي تا تلاش­هاي بين المللي(دانلود)»، مجله علمي- پژوهشي علوم محيطي، پاييز 1386 .

2-    مشهدي ، علي، «مديريت پسماندها در حقوق ايران و فرانسه » ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، دوره 39، ش 3، پاييز 88..

3-    مشهدي ، علي، «اصول و معيارهاي كنترل قضايي اداري در حقوق سوئيس(دانلود)»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، دوره 51، ش 1، پاييز 1391

4-    مشهدي، علي، «حقوق محيط زيست دريايي و گسترش پديده كشند سرخ در منطقه خليج فارس»، سالنامه ايراني حقوق بين الملل و حقوق تطبيقي، شماره چهارم ،1388.

5-    مشهدي، علي، «بررسي حقوقي افزايش پديده ريزگردها در ايران و كشورهاي همسايه»، سالنامه ايراني حقوق بين الملل و حقوق تطبيقي، شماره پنجم ،1388.

6-    مشهدي، علي، «جايگاه حق بر محيط زيست سالم در حقوق فرانسه»، مجله پژوهش­هاي حقوقي شهر دانش، ش 18، 1389.

7-    مشهدي، علي، «تحولات اخير حق برمحيط زيست در حقوق اساسي فرانسه» ، نشريه حقوق اساسي، شماره 11، تابستان 1388.

8-    مشهدي، علي،(مترجم)، «آيين مند نمودن حقوق محيط زيست : بررسي كنوانسيون آرهاس، نوشته مارك پالمرتز»، ( ترجمه)، مجله حقوقي داور، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره دوم، زمستان 1388.

9-    مشهدي، علي، «معيارهاي تفكيك صلاحيت­هاي قواي مجريه و مقننه در رويه ديوان عدالت اداري(دانلود)»، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش 17 و 18 ، پاييز و زمستان 88.

10-مشهدي، علي،«بررسي نظام حقوقي نهادهاي تصميم گير جمعي در ساختار قوه مجريه ايران»، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش 19و20 ، بهار و تابستان 89.

11-مشهدي، علي، «توجيه و نقد كنترل پذيري صلاحيت­هاي تخييري قوه مجريه(دانلود)» ، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش 19و20 ، پاييز و زمستان 89.

12-مشهدي علي، «نقدي بر رويكرد تحديدي قانونگذار بر اختيارات دولت(دانلود)»، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري ، شماره 24، صفحه7-18، 1389.

13-مشهدي، علي، «مسئوليت مدني ناشي از آلودگي  هوا(دانلود)»، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش  25، 1391.

14-مشهدي، علي، «ضمانت اجراي كيفري مقابله با آلودگي هوا در حقوق فرانسه(دانلود)» ، چاپ شده در كتاب، حقوق محيط زيست ، نظريه ها و رويه ها(دانلود) ، انتشارات خرسندي، چ اول، بهار 1388، ص275 به بعد.

15-مشهدي، علي، اسماعيل كشاورز،«تأملي بر مباني فلسفي حق بر محيط زيست  سالم(دانلود)»، پژوهشنامه حقوق اسلامي، ش 36، زمستان 1391.

16-مشهدي علي، حسن فرج دنيوي، «مفهوم و مباني حادثه پيش بيني نشده مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، انگليس و فرانسه»،مجله پيك نور علوم انساني ، دانشگاه پيام نور، 1389.

17-فهيمي، عزيزالله و علي مشهدي، «تحول در مباني مسئوليت مدني زيست محيطي، رويكرد فقهي- حقوقي(دانلود)»، چاپ شده در كتاب اخلاق و محيط زيست، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، 1389.

18-فهيمي، عزيزالله و علي مشهدي، «ارزش ذاتي وارزش ابزاري در فلسفه محيط زيست، از رويكردهاي فلسفي تا راهبردهاي حقوقي(دانلود)»، مجله علمي پژوهشي فلسفي وكلامي دانشگاه قم ،زمستان 88
19- فهيمي، عزيزالله
 و علي مشهدي، « مباني فلسفي ارزش در حقوق محيط زيست»، پژوهشنامه حقوق و علوم سياسي، ش چهارم، زمستان 1388. 

20- فهيمي، عزيزالله و علي مشهدي ، «فقه شيعه و تحول در مباني مسئوليت مدني زيست محيطي(دانلود)»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، دوره 50، ش 1، بهار 1390.

21-سيد فاطمي، سيد محمد قاري و علي مشهدي، «ماهيت حق بر محيط زيست»، مجله دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ويژه نامه شماره 6، 1390.

22-سيد فاطمي، سيد محمد قاري  و علي مشهدي «تحولات نظريه حقوق طبيعي مدرن»، پژوهش حقوقي، فصلنامه علمي تخصصي دانشگاه قم، ش2، بهار 1390.

23-مشهدي، علي، منصوره صديقيان كاشاني، «تعهدات دولت‌هاي ساحلي حوزۀ خليج فارس در مقابله باكشند سرخ»، پژوهش هاي حقوق بين الملل، ش 46، تابستان

24- امير ارجمند اردشير و علي مشهدي،« حمايت كيفري از آلودگي هوادر حقوق ايران و فرانسه»، مجله دادگستر،ش 39، شهريور 1389.

25-  فريادي مسعود و علي مشهدي، «نظام حقوقي مالكيت زمين و ارتباط‌ آن با پديده زمين خواري»، مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش 15، 1388.

26-مشهدي، علي و همكاران،« مطالعه تطبيقي جايگاه هيأت منصفه در حقوق ايران و ساير كشورها(دانلود)»،مجله اطلاع رساني اداره كل پژوهش واطلاع رساني نهاد رياست جمهوري، ش 21 و 22، تابستان 1389.
 
27-فاورو، لويي، « اصول سازماني دولتهاي فدرال»، ترجمه علي مشهدي، فصلنامه سروش عدالت، شماره 13، بهار 1391.
28-عبدالهي، محسن، علي مشهدي و مسعود فريادي،« ارزيابي حقوقي استانداردهاي آلودگي هوا در منابع ثابت آلاينده(دانلود)»، علوم محيطي، ش دوم، زمستان 1391. 

29-دالرپ، دورد،«افزايش نقش نمايندگي سياسي زنان؛ رويكردي نو به سهميه هاي مبتني بر جنسيت»،ترجمه علي مشهدي، فصلنامه حقوق عمومي، ش 10 و 11، پاييز 1392، صص101-116.

30-شاهي، احد و علي مشهدي،«مطالعه تطبيقي شرايط موجهه بودن فعل زيانبارمقام صالح قانوني و مأمور؛حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزاير ,...»، دو فصلنامه حقوق تطبيقي، ش 101، بهار و تابستان 1393.
 
31-مشهدي،علي،« اساسي سازي حق بر محيط زيست در حقوق ايران و فرانسه(دانلود)»،مجله حقوق تطبيقي، دانشگاه تهران، پاييز و زمستان 1393،صص 580-559.

32- مشهدي، علي و محمد علي يار محمدي،« شروعي بر پايان صيد نهنگ؛ تأملي بر رأي مارس 2014 ديوان بين المللي دادگستري»، فصلنامه علمي-پژوهشي حقوق و روابط بين الملل، ش1، زمستان 1393.

33-مشهدي، علي،«ابطال تصميم كميسيون ماده7 آيين نامه اجرايي لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز»، دوفصلنامه رويه قضايي شعب ديوان عدالت اداري،ش1، پاييز و زمستان 1393.

34-محتشمي، ميترا و علي مشهدي،«مكانيزمهاي حقوق مالكيت فكري در رفع موانع انتقال تكنولوژيهاي پاك»،(دانلود)، فصلنامه پايداري، توسعه و محيط زيست، ش 3، زمستان 1393.
 
35-مشهدي، علي،« از توسعه پايدار تا توسعه«پاي دار»!تأملي بر كتاب حقوق محيط زيست و توسعه پايدار»،فصلنامه نقد كتاب فقه و حقوق، دوره1، ش 1، 1394.

36-مشهدي، علي،«از عمومي شدن حقوق خصوصي تا خصوصي شدن حقوق عمومي»،(دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، ش2، 1394.

37-مشهدي، علي و ميترا محتشمي«تأملي بر نسبت ميان حقوق مالكيت فكري و حقوق محيط زيست(دانلود)»،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي دانشگاه تهران،ش3، پاييز 1394.

38- مشهدي، علي و مهناز رشيدي،«تأثير تحريمهاي وضع شده عليه ايران بر محيط زيست، انرژي و انتقال تكنولوژي( دانلود)»،فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، ش46، بهار 1394.

39-مشهدي، علي، رضا محسن آييدي، « نقد رأي شعبه ديوان عدالت اداري با موضوع «اعتراض به تنزل يك گروه به مدت يكسال»، فصلنامه رويه قضايي، ش 10 و 11، بهار و تابستان 1394.صص 86-77.

40-مشهدي، علي،« نقد رأي « رد صلاحيت به دليل صداقت در بيان عيوب خود»، فصلنامه رويه قضايي، ش 10 و 11، بهار و تابستان 1394، صص 96-87.

41-مشهدي، علي، «تأملي بر رويكردهاي حمايت از ميراث فرهنگي از منظر فقه حكومتي»، فقه و حقوق اسلامي، ش 10، تابستان 1394.

42-فهيمي، عزيزاله و علي مشهدي،« نسبت دين و حقوق محيط زيست، رويكرد اسلامي»،(دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي، ش8، بهار و تابستان 1394. صص80-63.

43- مشهدي، علي و مسعود فريادي،«تأثير سياست تقنيني بر نرخ رشد جمعيت در ايران»، دوفصلنامه مطالعات جنسيت و خانواده، تابستان 1394، صص 91- 67.

44- مشهدي، علي و عطيه شاه حسيني، پيشگيري از خسارات زيست‌محيطي در پرتو طرح 2001 كميسيون حقوق بين‌الملل مبني بر پيشگيري از آسيب فرامرزي ناشي از فعاليت‌هاي خطرناك،( دانلود) فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، ش2، تابستان 1395، 273- 295.

45- مشهدي، علي، تأملي بر نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر صلاحيتهاي تشخيصي،(دانلود)، تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، ش74، تابستان 1395،صص 210-193.

46-مشهدي، علي، سجاد محمدلو، مطالعه تطبيقي مفهوم و معيار حق حريم خصوصي، (دانلود)، پژوهشهاي حقوق تطبيقي، ش2، تابستان 1395، 146-125.

 

47-مشهدي، علي، دولت و محيط زيست؛ از رويكردهاي بدون دولت تا رويكردهاي مشاركتي، فصلنامه دولت پژوهي، ش 8، زمستان 1395.
 
48-مشهدي، علي، آيت الله جليلي، تأثير انديشه هاي حقوقي بر شكل گيري قانون اساسي در حقوق اسلام و غرب با تأكيد بر انديشه شهيد بهشتي،(دانلود)،  پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب، ش4، زمستان 1394.


49-مشهدي، علي و عطيه شاه حسيني،خصوصي سازي مسئوليت در جبران خسارات زيست محيطي،(دانلود)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي دانشگاه تهران، ش2، تابستان 1396.

50-مشهدي، علي و عطيه شاه حسيني، جبران خسارات زيست محيطي بر اساس طرح 2006 كميسيون حقوق بين الملل مبني بر  اصول تخصيص زيان در موارد آسيب فرامرزي ناشي از فعاليتهاي خطرناك،( دانلود)، فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، ش 55، 1396، صص 165-141.

51-مشهدي، علي و سميه فرهادنيا، شكايت از شهرداري و تقدم رسيدگي در كميسيون مشاغل مزاحم، دوفصلنامه رويه قضايي، ش2، پاييز و زمستان 1395.

52-مشهدي، علي و رعنا گائيني، اقامه دعواي خسارت تأخير تأديه عليه دولت؛ افسانه يا واقعيت، دوفصلنامه رويه قضايي، ش3، پاييز و زمستان 1395.
 
53-مشهدي، علي، فاطمه دادگر، رعايت اصول دادرسي و صلاحيت در مراجع شبه قضايي، دوفصلنامه رويه قضايي در شعب ديوان عدالت اداري، ش4، بهار و تابستان 1396.
ب-همايش ها

1-    مشهدي، علي، مديريت پسماندها در حقوق ايران وفرانسه، سومين همايش ملي مديريت پسماند، 1386

2-    مشهدي، علي، كيفرشناسي جرم آلودگي هوا در حقوق ايران و فرانسه، همايش حقوق محيط زيست و تعالي همه جانبه كشور،1387.

3-    مشهدي، علي، حمايت كيفري از آلودگي هوا در حقوق ايران وفرانسه، هفتمين همايش دوسالانه انجمن متخصصان محيط زيست، با روريكرد آلودگي هوا ،اسفند 87.هتل المپيك.

4-    مشهدي علي، نفش قوه مجريه در نهادهاي تصميم گير بين قوه اي، همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، آبان 1391.

5-    مشهدي علي، دست يابي به فن آوري هاي دوست دار محيط زيست به عنوان اصلي در توسعه، همايش نقش ايران و كشورهاي منطقه در دستيابي به رهيافت هاي ريو×20، 1391.

6-    مشهدي علي، محتشمي ميترا، "تنوع زيستي در حقوق مالكيت فكري" همايش بين المللي بحرانهاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن، 1391.

7-    محتشمي ميترا، مشهدي علي، "دستيابي به فناوري هاي دوستدار محيط زيست به عنوان اصلي در توسعه پايدار" همايش ملي انجمن متخصصان محيط زيست ايران، 1391.

8-    فهيمي ، عزيزالله و علي مشهدي، فقه شيعه و تحول در مباني مسئوليت مدني زيست محيط، همايش ارزشها و اخلاق زيست محيطي در اسلام ، سازمان حفاظت محيط زيست، تير 1388.

9-    فهيمي، عزيزالله و علي مشهدي، مسئله ارزش در فلسفه محيط زيست ، همايش ارزشها و اخلاق زيست محيطي در اسلام ، سازمان حفاظت محيط زيست، تير 1388.

10-فروتن عارفه و علي مشهدي، سازگاري اصل حفاظت از ميراث فرهنگي با اصل گردش آزاد كالاها در اسناد بين المللي، همايش حمايت از اموال فرهنگي و تاريخي در حقوق بين الملل، (مشترك با خانم عارفه فروتن)، دانشگاه بوعلي سيناي همدان، 1390.

11-فروتن، عارفه و علي مشهدي، چالش­هاي مديريت پسماند الكترونيك در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين المللي، اولين همايش بين المللي و ششمين همايش مديريت پسماند،   ارديبهشت 1391.

12-صديقيان منصوره، نادري سميرا، مشهدي علي، مسئوليت بين المللي دولتهاي ساحلي خليج فارس در مقابله با كشند سرخ،  همايش بين المللي محيط زيست و ژئوپلوتيك خليج فارس، صفحه181، 1391.

13-حكمتي، فاطمه و علي مشهدي،  آثار سوء اقدامات نظامي آمريكا بر محيط زيست عراق و افغانستان، دومين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست، همدان، مرداد 1392
14- نجفي، محيا و علي مشهدي، اقتصاد سبز مبتني بر توسعه پايدار در پرتو سند ريو+20(دانلود)، كنفرانس بين المللي اقتصاد سبز، مازندران، ارديبهشت 1392، ص 10
15- مشهدي، علي و مهناز رشيدي، تأثير تحريم ها بر محيط زيست و انرژي از منظر حقوق بين الملل، مطالعه موردي تحريم ايران(دانلود)، دومين همايش بين المللي اقتصاد در شرايط تحريم، مازنداران، شهريور 1393.
16- مشهدي، علي، داداشي، آزاده، تعهد به اطلاع رساني فجايع زيست محيطي در حقوق بين الملل(دانلود)، اولين همايش ملي ارزيابي مديريت و آمايش محيط زيست در ايران، همدان،1393.
17-مشهدي، علي، حمايت از منابع ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزي در چارچوب تعهدات كنوانسيون رم، اولين كنگره بين المللي كشاورزي سالم، تغذيه سالم و جامعه سالم، تهران، مرداد ماه 1394. 

International Journal Papers

, "Mashhadi, Ali, The Right to clen air and related sanctions in iranian and french law", National Research insitnte of Tubereulosis and lang Discase iran, Vol. 2 , 2010.طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا


     1-طرح آسيب شناسي نظام حقوقي نهادهاي تصميم گير جمعي در قوه مجريه ايران و تهيه پيش نويس قانون مربوط، نهاد رياست جمهوري 1389(مجري طرح)
2-
 طرح نظام حقوقي مجوزهاي دولتي در قوه مجريه ايران و تهيه پيش نويس پيشنهادي قانون مجوزها، نهاد رياست جمهوري 1391(مجري طرح)
3-
طرح نظام حقوقي صلاحيت­هاي تخييري در قوه مجريه، نهاد رياست جمهوري 1390(مجري طرح)
4- همكاري در طرح تدوين قانون اداري ايران، معاونت حقوقي قوه قضاييه، 1387
5- همكاري در طرح تدوين قانون جامع ميراث فرهنگي، سازمان ميراث فرهنگي 1388
6-  همكاري در طرح تدوين قانون جامع مديريت خدمات قضايي،  موسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران 1391
7-
  مشاركت در طرح آسيب شناسي نظارت بر قوه مجريه،  معاونت حقوقي رياست جمهوري 1390
سوابق تدريس:


الف-مقطع كارشناسي:

1- دانشگاه قم: حقوق اداري، حقوق اساسي، متون حقوقي، حقوق بين الملل عمومي، حقوق سازمانهاي بين المللي حقوق كار، حقوق بشر در اسلام

2-دانشگاه كاشان:
حقوق اساسي، حقوق كار، حقوق اداري

3-دانشگاه معصوميه:
حقوق سازمانهاي بين المللي، حقوق اداري

4-مركز آموزش قضات: حقوق اداري

5- دانشگاه آزاد اسلامي: حقوق اداري،حقوق مالي 


ب- مقطع كارشناسي ارشد:

1- دانشگاه قم: 
سمينار، حقوق اداري ايران، حقوق محيط زيست، حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام،حقوق اداري تطبيقي، حقوق مالي

2- دانشگاه شهيد بهشتي:  حقوق حفاظت از آب

 3-دانشگاه تهران(پرديس فارابي): حقوق كاداستر(دانلود كتاب) ، حقوق محيط زيست در صنعت نفت(دانلود اسلايد) (دانلود جزوه)

4-دانشگاه تربيت مدرس: حقوق محيط زيست

5-دانشگاه آزاد: حقوق اساسي تطبيقي، نظام­هاي انتخاباتي، حقوق محيط زيست، حقوق اداري ايران،حقوق اداري تطبيقي


ج- مقطع دكتري:
   
 دانشگاه قم: 
 حقوق بين الملل محيط زيست  

دانشگاه آزاد:
  تحقيق در متون و اسناد حقوق عمومي(دانلود)،  حقوق محيط زيست ، مكاتب فلسفي كلامي در حقوق عمومي، دولت و نظريه هاي مربوط به آن، نقد و بررسي مكاتب فلسفي در حقوق بين الملل عمومي  

 


كتاب هاي تأليف شده: 20 مورد ( تأليف، ترجمه و تدوين)

1-     مشهدي، علي، ترمينولوژي حقوق محيط زيست(دانلود)، انتشارات خرسندي، چاپ اول، 1389.

2-     آيين­هاي  تصميم گيري در حقوق اداري(دانلود(( مطالعه تطبيقي)، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، كار مشترك با مرتضي نجابت­خواه و ديگران، تهران: انتشارات خرسندي، چ اول، 1388. چ دوم 1391

3-      هداوند مهدي و علي مشهدي، اصول حقوق اداري در پرتو آراء ديوان عدالت اداري( مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه، آلمان، سوئيس، مصر ،لبنان، انگليس و آمريكآ) مشترك با دكتر هداوند، انتشارات روزنامه رسمي قوه قضانيه، چاپ اول1388. چاپ دوم 1391

4-      مشهدي ، علي، مجموعه قوانين و مقررات تخلفات اداري، انتشارات خرسندي، چ اول، 1389.

5-      مشهدي علي و مسعود فريادي، حقوق شوراهاي اداري(دانلود) ( نويسنده اول)، اداره كل پژوهش و اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري ، چ اول، 1389.

6-     مرزهاي تقنين واجراء در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(دانلود)،(نويسنده همكار) ، اداره كل پژوهش و اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري ، چ اول، 1389.

7-     حقوق شهروندي(دانلود)، (مجموعه مقالات) ، اداره كل پژوهش و اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري ، چ اول، 1391

8-     انديشه هاي حقوق اداري،(مجموعه مقالات اهدايي به دكتر طباطبايي موتمني، انتشارات مجد، 1392.

9-      مشهدي علي و علي بياتي،مجموعه آزمون هاي حقوق اساسي(دانلود)، كليات و ايران، (مشترك با علي بياتي)، چ اول، انتشارات خرسندي، 1390

10-  مشهدي علي، حسن خسرو شاهي، زينب يوسفي، بايسته هاي حقوق محيط زيست، اثر كاترين روش، (كار ترجمه مشترك)، انتشارات خرسندي، چ اول، 1390

11-  حقوق حفاظت از هوا، (تأليف مشترك با دكتر عبدالهي و مسعود فريادي)، انتشارات ميزان، چ اول، 1391.

12-   مشهدي ، علي، حق بر محيط زيست سالم؛الگوي ايراني و فرانسوي(دانلود)، انتشارات ميزان،  1392.

13-   مشهدي، علي، حقوق آلودگي هوا( مطالعه تطبيقي)، انتشارات خرسندي ، 1392.

14-  مشهدي، علي،در آمدي بر حقوق مجوزهاي دولتي(دانلود)، انتشارات خرسندي، 1392.

15-  قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، انتشارات خرسندي، چ اول، مقدمه و تدوين از علي مشهدي  1392.

16-  مشهدي، علي ، بنيادهاي حقوق محيط زيست فرانسه، انتشارات خرسندي، چ اول، 1391.

17-
 مشهدي، علي ، صلاحيت تخييري(دانلود)، معاونت تحقيقات و حقوق شهروندي رياست جمهوري، 1391. 
 

18-فهيمي، عزيرا..، علي مشهدي، انديشه هاي حقوق محيط زيست(دانلود)، انتشارات دانشگاه قم، 1392.

19، شاو، ملكم، حقوق بين الملل محيط زيست(دانلود)، ترجمه علي مشهدي و حسن خسرو شاهي، انتشارات خرسندي، 1392.
20- مشهدي، علي، مجموعه قوانين و مقررات محيط زيست در صنعت نفت(دانلود)، انتشارات خرسندي، 1393

21- مشهدي، علي، حقوق شهروندي در  آراء و آثار حضرت امام (ره)و رهبري،  معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري، معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندي، 1392.

22-مشهدي، علي، حقوق كاداستر،(كاداستر در نظام اطلاعاتي ثبت)،(دانلود) انتشارات خرسندي، چ اول، 1395.

23-وحدتي، سيد حسن، عزيزاله فهيمي، محمد خليل صالحي، علي مشهدي و سيد ياسر ضيايي،ابعاد حقوقي فاجعه منا،(دانلود)، انتشارات پژوهشكده حج و محيط زيست، چ اول، 1395.

24-مشهدي، علي، قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در نظم حقوقي كنوني،(دانلود)، انتشارات خرسندي، چ اول، 1395.

25-مشهدي، علي و هادي طالع خرسند، درآمدي بر حقوق محيط زيست و مالكيت فكري، انتشارات خرسندي، چ اول، 1395.

26- فهيمي، عزيزاله و علي مشهدي،حمايت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانه از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه،(دانلود)، انتشارات خرسندي با همكاري مركز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشر دوستانه،چ اول، 1395.
 
27-مارك پالمرتز و ديگران، حقوق بشر و محيط زيست،(دانلود) ، ترجمه و تحقيق: علي مشهدي، انتشارات خرسندي، چ اول، 1396.

28-مشهدي، علي، مجموعه محشاي قوانين و مقررات محيط زيست، جلد اول، متون بينادين، پژوهشكده محيط زيست دانشگاه قم با همكاري انتشارات خرسندي، چ اول. 1396.

 
عضويت در مراكز علمي و پژوهشي

1- عضو پيوسته انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحدIranian Association for United Nation
Studies (IAUNS
)
2-
2-عضو گروه حقوق عمومي معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه

3- عضو گروه حقوق عمومي و بين الملل اداره كل پژوهش و اطلاع رساني(سابق) نهاد رياست جمهوري

4- عضو گروه حقوق عمومي معاونت تحقيقات، آموزش و حقوق شهروندي رياست جمهوري

 5- همكاري موردي  با مركز تحقيقات اسلامي مجلسجوايزعلمي
)دستاوردها و افتخارات)

1- كارمند نمونه سازمان جهاد كشاورزي در جشنواره شهيد رجايي
 
 2- برگزيده كتاب سال دانشجويي 90 براي تأليف كتاب اصول حقوق اداري
 
3-دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه جهت احراز رتبه اول در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

4- جايزه كتاب فصل بهار 90 براي تاليف كتاب آيين نامه هاي تصميم گيري در حقوق اداري.

5-  جايزه كتاب فصل پاييز 91 جهت تأليف كتاب حقوق حفاظت از هوا


 
آشنايي با زبان­هاي خارجي:

1-  زبان فرانسه
( خواندن، نوشتن، مكالمه)
  
2- انگليسي (تافلMSRT و توليمو 2010)

3- عربي (در حد فهم و استفاده از متون فقهي و حقوقي)

4- تركي ( زبان مادري)
 

سرگرمي ها:   مطالعه، ورزش  

راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها:

راهنمايي و مشاوره بيش از يكصد پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاههاي قم، دانشگاه تهران،دانشگاه شهيدبهشتي، اديان و مذاهب،مفيد، دانشگاه آزاد تهران مركز، علوم و تحقيقات تهران،  آزاد اراك،نراق، شيراز، نجف آباد، كرمانشاه و... ذيلا به برخي از آنها اشاره مي شود: 


الف- گرايش حقوق بين الملل

1-     عظيمي، مريم السادات، حمايت از حق هاي زيست محيطي در خلال درگيري هاي مسلحانه(دانلود)ه،راهنما

2-     باقريان، سميه، نظام حقوقي بين المللي حاكم بر پسماندها: مطالعه موردي كنوانسيون بازل(دانلود)، راهنما

3-     يوسفي، زينب، موانع و چالشهاي اجراي تعهدات زيست محيطي بين المللي در سطح ملي: مطالعه موردي تعهدات ايران و فرانسه، راهنما

4-     پورمند، ميترا، حمايت از نهنگ­ها در حقوق بين الملل؛ مطالعه دعواي استراليا عليه ژاپن، راهنما

5-     جعفر زاده درابي، صادق، نظام حقوقي بين المللي حاكم بر آب توازن كشتي ها، مشاور

6-      فروتن، عارفه، مسئوليت بين المللي ناشي از انفجار سكوهاي نفتي : مطالعه موردي حادثه خليج مكزيك، مشاور

7-     نيكنامي، ندا، حمايت از حق حيات كودك در اسلام و اسناد بين المللي(دانلود)، مشاور

        8- كريمي، فاطمه، پيدايش و تحول اصل اطلاع رساني در حقوق بين الملل محيط زيست، راهنما
        9- ميرديده، عاطفه، تدابير حقوق بين الملل براي حمايت از جنگلها؛ بررسي اسناد و رويه هاي بين المللي، راهنما 
      10-زيرك،نسرين،حمايت از محيط زيست درياچه هاي در معرض خطر در حقوق بين الملل با تأكيد بر وضعيت درياچه اروميه،راهنما
      11-خرسندي، هادي، نسبت ميان حقوق محيط زيست و حقوق مالكيت فكري؛بررسي اسناد و رويه هاي بين المللي، راهنما
       12-عباسي، احمد،تحليل رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه آرژانتين عليه اروگوئه، مشاور
       13-فلاح، علي، نظام حقوقي بين المللي حمايت از منابع ژنتيكي گياهي و تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران، راهنما
      14-داداشي، آزاده ،اطلاع رساني فجايع هسته اي در حقوق بين الملل؛ از چرنوبيل تا فوكوشيما،راهنما
     15-اشرفي،فاطمه،بلاياي طبيعي از منظر حقوق بين الملل؛با تأكيد بر پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل در خصوص قربانيان بلاياي طبيعي، راهنما
     16-آزادي، مرضيه، نقش حقوق بين الملل در حمايت و ارتقاء اخلاق پزشكي، راهنما
    17-غفران،حسين، تحول قواعد تابعيت در نظام بين المللي حقوق بشر و مقايسه آن با حقوق ايران، راهنما
    18-كاوسي، نسيم،اصل استفاده پايدار و معقول در حقوق بين الملل محيط زيست با تأكيد بر منابع جاندار درياي خزر، راهنما
    19-شاه حسيني، عطيه، تحليل خسارات زيست محيطي در پرتو نظريه اعمال منع نشده در حقوق بين الملل بر اساس پيش نويس 2006 كميسيون حقوق بين الملل، راهنما  

ب-گرايش حقوق محيط زيست


1-  رضواني خليل آباد، مژگان، بررسي ابعاد حقوقي پديده ريزگرد با توجه به تعهدات مربوط به بيايان زدايي،  دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، مشاور
2-مهدي نژاد نوري، محسن، تحليل حقوقي ابعاد امنيتي مسائل زيست محيطي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، راهنما
3-اكبرزاده، نوشين، حمايت از پرندگان در حقوق بين الملل و تعهدات جمهوري اسلامي ايران، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، راهنما 

  ج- گرايش حقوق عمومي   

1-   قربانپور، نوشين، تأثير قلمرو حوزه عمومي بر مدل حقوق عمومي؛ مورد پژوهي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راهنما

2-     عزيزي، نصيبه، جايگاه حق برمحيط زيست درقوانين اساسي اتحاديه اروپا و ايران، راهنما

3-  حسين پور، سيد حسين، معيارهاي تفكيك امر اجرا از تقنين در رويه ديوان عدالت اداري، راهنما

4-مرادي، منوچهر، توجيه و نقد نظريه وكالت مالكان شخصي مشاع از منظر حقوق عمومي، راهنما

5- سايوند، سميه، حمايت از حقوق كودك از منظر قانون اساسي؛ ارزيابي رويكرد قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، راهنما

6-  مرادي، حسين، بررسي تطبيقي حقوق رواني كودك در قانون اساسي ايران و اعلاميه حقوق رواني كودك، راهنما

7- پرويز، حسين، تحليل رابطه دولت و مردم در نهج البلاغه از منظر آموزه هاي حقوق عمومي، راهنما

8- عسگري، مصطفي، تحليل اختيارات و وظايف قانوني دولت در مقابله با افزايش آلودگي هوا، راهنما

9-علياري، فاطمه، بررسي جايگاه دسترسي آسان به اطلاعات در قانون مديريت خدمات كشوري، راهنما

10-  شكري، مريم، مراجع سياست گذاري و مقررات گذاري در سينماي ايران، راهنما

11-  اصانلو، بهروز، بررسي نقش و جايگاه قوه قضاييه در تضمين حقوق و آزادي هاي عمومي، راهنما

12-  شيراني، عبدالرحيم، بررسي مفهوم و ماهيت دكترين خروج از صلاحيت در آراء ديوان عدالت اداري، راهنما

13-  درويش زاده، زينب، بررسي دستور گرايي جوهري در قانون اساسي ايران و مشروطه، مشاور

14-  عموزاده، كريم، استثناآت و تضمينات حق حريم خصوصي در حقوق عمومي ايران، راهنما

15-  رضوان عزيز محمدي، سياست تقنيني جمهوري اسلامي ايران در پيشگيري از مصرف مواد مخدر با توجه به حق آموزش شهروندان، راهنما

16-  بزرگي، احسان، تحليل حقوقي شكل گيري نهادهاي قانون اساسي در يكصد سال اخير، راهنما

17-  پايوندي، سعيد، حمايت از نهاد خانواده در اصول قانون اساسي با تأكيد  قانون جديد حمايت خانواده، راهنما

18-  نورمحمدي، محمد علي،  بررسي حقوقي  اصل برابري و عدالت مالياتي در نظام حقوقي ايران، راهنما

19-  عظيمي پور، محمدرضا، ماهيت و آثار عمليات اجرايي در سازمان ثبت اسناد، راهنما

20-  شيري، فاطمه، مطالعه تطبيقي شرايط تصدي مقامات عالي اداري در حقوق ايران و لبنان، راهنما

21-  صمدي، محمد ساعد،   جايگاه حقوق بنيادين در انديشه حكومت داري شهيد بهشتي، راهنما

22-  جليلي، آيت الله، بررسي تأثير انديشه حكومت داري شهيد بهشتي بر تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راهنما

23-  رحمتي، احمد، بررسي تطبيقي نظام استخدامي بانكي دولتي در ايران با مقررات آمريكا و انگليس، مشاور

24-  گلچين، نيلوفر، موانع تحقق حاكميت قانون با نگاهي به وزارت نيرو، مشاور

25-  طاهري، محسن، بررسي انديشه هاي امام خميني مبني بر تفوق قوه مقننه بر ساير قوا، مشاور

26-  حسيني پناه، رمضان، نقش نظام حقوقي در حمايت از فرهنگ ايثار و شهادت، راهنما

27-  علايي جوردهي، علي، بررسي تطبيقي وظايف و اختيارات رياست جمهور در ايران و فرانسه، مشاور

28-  درگاهي، نادر، نقش زبان در تصويب و تفسير قانون اساسي؛ رويكرد هرمونتيكي، مشاور

29-  مصطفايي، نساء، رابطه حقوق بشر و حقوق اداري در آراء ديوان عدالت اداري، مشاور

30-   پور اطمينان، مهدي، مقايسه تحقق اصل عدالت در ارزيابي عملكرد كاركنان دولت، مشاور

        31- اميري، ميترا، وظايف و اختيارات قوه مجريه در حفاظت از محيط زيست، راهنما 
        32-اكبري، ايمان، اصل شايستگي در قوانين و مقررات استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاههاي دولتي، راهنما
       33-مرادي بيرانوند، احمد، نظام اداري و دادرسي حاكم بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي، راهنما
       34-محمد لو، سجاد، نظام حقوقي حاكم بر حمايت از حريم خصوصي جسماني افراد در اسناد بين المللي و حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران، راهنما
       35-قنبري سعيد آبادي، حسين، تحليل حقوقي ساختار، جايگاه و عملكرد يگان حفاظت منابع طبيعي و نقش آن در حفاظت و احياي ذخائر جنگلي كشور، راهنما 
       36-گروسي، مرتضي، ارزيابي معيارهاي دادرسي منصفانه  در آيين دادرسي تخلفات اداري، مشاور
       37- پيري، افشار، تأثير انديشه خدمت عمومي بر تحول مفهوم و قلمرو حقوق اداري، راهنما
       38-آبسالان، عباس، مطالعه تطبيقي آزادي رفت و آمد در قانون اساسي ايران و قانون اساسي اتحاديه اروپا، راهنما
       39-نوفلي، نرگس،تحليل نقش شهرداري ها در حفاظت و ارتقاء حق شهروندان بر محيط زيست سالم، راهنما
       40- جمور، مسلم، بررسي نظارت دولت بر نهادها و موسسات عمومي غير دولتي در حقوق ايران، راهنما
       41-پيروي، علي، بررسي حقوقي گذار به الگوي پارلماني در چارچوب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشاور 
       42-براجعي، عارف، بررسي ظرفيتهاي قواعد حقوق عمومي جهت تضمين  قانون مداري و مقابله با قانون گريزي در ايران، راهنما
      43-عباسي،علي،آسيب شناسي سير تحول نظام حقوقي نحوه تعيين تكليف اراضي اختلافي درمنابع ملي، راهنما 
        44-قنبري، ستاره، بررسي جايگاه اصل تناسب در نظام حقوق اداري ايران، راهنما
       45-ملك محمدي، علي، بررسي نقش حمايتي دولت از بخش مسكن از منظر حقوق عمومي، راهنما
       46-بوربور، علي اصغر، مطالعه تطبيقي شرايط داووطلبان انتخابات پارلماني در حقوق ايران و لبنان، راهنما
       47-البرزي، امين،مدون سازي آيين هاي تصميم گيري در حقوق اداري، در پرتو نظريه اداره خوب، راهنما
       48-كريمي، محمد، بررسي وظايف حقوقي و قانوني كميته امداد امام خميني در زمينه اشتغال و توانمند سازي، راهنما 
       49-ايرانشاهي، الياس،بررسي حقوق اتباع غير ايراني دربهره مندي ازخدمات دستگاههاي اجرايي، راهنما
     50- كوچك نيا، غلامرضا، تأثير حاكميت قانون بر حكمراني مطلوب، راهنما
     51- عادل نيانجف آبادي، محمد، ابعاد حقوق عمومي راه آهن؛بررسي حقوقي مسئوليتهاي وزارت راه در حوزه حمل و نقل ريلي، راهنما  
     52-بختياري،چنگيز، بررسي حقوقي نقش قوه مجريه در حمايت از فناوري اطلاعات، راهنما
    53- رئيسي، احمد، نقش آراء ديوان عدالت اداري درتضمين و توسعه حقوق شهروندي، راهنما
    54- مهربان، بهمن، محدوديتهاي زماني و مكاني حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري، راهنما   
    55-معيني،رضا،جايگاه و صلاحيتهاي رئيس ديوان عدالت اداري در نظام دادرسي اداري ايران، راهنمابه همراه حجه الاسلام محمد جعفر منتظري 

د-گرايش حقوق مالكيت فكري

1-  محتشمي، ميترا، نقش حقوق مالكيت فكري در توسعه پايدار زيست محيطي با تأكيد بر رويكرد اقتصاد سبز، راهنما

2-  كاوه، سارا، حقوق مالكيت فكري در فضاي ماورا جو، راهنما


ه- گرايش حقوق خصوصي

1-   مظلوم مهرباني، مينا، آسيب شناسي تضمين در قرارداهاي دولتي، راهنما

2-  شيرواني، خديجه، مسئوليت مدني محيط بانان و جنگل بانان، مشاور

         3-مجيدي، مهدي، اصول دادرسي عادلانه در رسيدگي هاي كميسيونها  و مراجع شهرداري، مشاور

ن- گرايش  حقوق نفت و گاز
     
      1-سپردار، مريم، بررسي حقوقي الزامات حفاظت از محيط زيست در عمليات بالادستي صنعت نفت، دانشگاه تهران(پرديس فارابي)، راهنما ، به همراه دكترابراهيم گل
     
    2-گندمي، سينا، بيمه هاي زيست محيطي در صنعت نفت و گاز، دانشگاه تهران( پرديس فارابي) راهنما به همراه دكتر رجبي  

 

    3-شاهبازلو، احمد، نظام حقوقي ارزيابي اثرات زيست محيطي در صنعت نفت و گاز،  دانشگاه تهران( پرديس فارابي)راهنما، به همراه دكتر ابراهيم گل، 1394


و- گرايش  فقه و مباني حقوق

1-  جوانمردي، اعظم،  بررسي مسائل زيست محيطي آبها  از ديدگاه فقه اسلامي، مشاور

2-  ؟؟؟، ماهيت فقهي و حقوقي حق رأي، مشاور


ي- گرايش حقوق جزا و جرم شناسي
    1-رحماني، محمود، سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در برابر جرائم انتخاباتي، مشاور
تعداد بازديد اين صفحه: 28857
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما