سه شنبه 30 آبان 1396   17:05:15
پورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 2528962
تعداد بازديد از سايت: 56818205
تعداد بازديد زيرپورتال: 2528962
اين زيرپورتال امروز: 577
در امروز: 22989
اين صفحه امروز: 577
آخرين ويرايش صفحه
دوشنبه 29 آبان 1396 12:33:41
گروه علوم قرآن و حدیث
دکتر محمد تقي دياري بيدگلي
دانشکده الهيات و معارف اسلامي
عضو هيأت علمي
32103000-025
   

بيوگرافي علمي دکتر محمد تقي دياري بيدگلي

دانشکده الهيات دانشگاه قم

گروه آموزشي: علوم قرآن و حديث

مرتبة علمي: استاد تمام

نوع استخدام: رسمي- قطعي

سوابق تحصيلي

الف) حوزوي: خارج فقه و اصول

ب) دانشگاهي

کارشناسي ارشد: مدرسي الهيات و معارف اسلامي، مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم، 1371ش.

عنوان پايان نامه ارشد: قلمرو ارزش‌هاي اخلاقي( ترجمه و نقد بخشي از کتاب فلسفة اخلاق پرفسور هارتمان) استاد راهنما: جناب آقاي دکتر احمد احمدي، مشاور: جناب آقاي دکتر غلامرضا اعواني، مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم، شهريور 1371ش.

دکتراي تخصصي: الهيات، علوم قرآن و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه تهران، 1377ش.

عنوان پايان نامة دکتري: نقد و بررسي اسرائيليات يا انديشه‌هاي وارداتي يهود در تفسير قرآن، استادان راهنما: جناب آقاي دکتر سيد محمد باقر حجتي و جناب آقاي دکتر علي مهديزاده، استادان مشاور: حضرت آيه الله سيد ابوالفضل ميرمحمدي و جناب آقاي دکتر آذرتاش آذرنوش، دانشکده الهيات دانشگاه تهران، خرداد 1377ش.

فرصت مطالعاتي: کورپوس کورانيکوم، پتسدام، وابسته به دانشکدة زبان‌هاي عربي و سامي دانشگاه برلين آلمان، از آبان 1386- خرداد 1387ش.

فعاليت‌هاي آموزشي

تدريس دروس کارشناسي

اعراب قرآن، شناخت نهج البلاغه، تاريخ قرآن، فقه الحديث، تفسير تخصصي، تاريخ حديث، قرائت و درک متون فقهي- تفسيري

تدريس دروس کارشناسي ارشد

علوم قرآني1 و 3، فقه الحديث، تاريخ حديث، نقد و بررسي روايات تفسيري، تفسير قرآن 1 و 3

تدريس دروس دکتري

بررسي تطور مصطلح الحديث، تفسير تخصصي 1 و 2، بررسي و نقد احاديث موضوعه، تفسير روايي تطبيقي

فعاليت‌هاي پژوهشي

تعداد مقالات منتشر شده در نشريات علمي و يا کنفرانس‌هاي داخلي و بين‌المللي: بيش از 70 مقاله

الف) مقالات علمي- پژوهشي و علمي- ترويجي

جريان‌شناسي غلو و غاليان در رجال نجاشي، مجله علمي پژوهشي «مقالات و بررسيها»، دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، شماره ٧٧، بهار و تابستان ١٣٨٤ش.

ضرورت عرضه و تطبيق روايات بر قرآن کريم، فصلنامه علمي پژوهشي «معارف اسلامي»، شماره٢، ١٣٨٤ش.

پژوهشي در روايات نکوهش‌گر تفسير به رأي با تاکيد بر ديدگاه علامه طباطبايي‌ره و امام خميني‌ره، پژوهش ديني، شماره١٠، ١٣٨٤ش.

داوري در باب تعارض آراي نجاشي با ديگر رجال‌شناسان متقدم شيعه، علوم حديث، شماره٣٥-٣٦، ١٣٨٤ش.

تفسير به رأي، دائره‌المعارف قرآن، قم، دفتر فرهنگ و معارف قرآن، ج8، 1389ش. (مشترک با آقاي محمد اسعدي)

کارکرد و اعتبار قرائات هفتگانه در فقه شيعه، پژوهش‌نامه قرآن و حديث، انجمن علوم قرآن و حديث ايران، تهران، شماره3، 1386ش.

جستاري در تأويلات عرفاني امام خميني، پژوهش‌هاي فلسفي و کلامي، دانشگاه قم، شمارة 37، 1387ش، ص57- 78.

ردّپاي غاليان در روايات تفسيري، ويژه‌نامۀ همايش تفاسير قديم و جديد، تهران، پژوهش‌ ديني، شمارة 19، 1388ش.

روش سيّد عبدالله شبّر در نقد صدوري و متني حديث، دوفصلنامه حديث‌پژوهي دانشگاه کاشان، شماره3، 1389ش، صص25-46 (مشترک با آقاي محمد مهدي مسعودي)

نقش و کارکرد روايات تفسيري معصومان(ع) با تأکيد بر ديدگاه علامة طباطبايي، دوفصلنامة حديث‌پژوهي کاشان، شماره5، 1390ش، ص43-68.

بررسي مبناي امام خميني در حجيّت روايات فقهي و غير فقهي، کتاب قيم، شماره 3، 1390ش، ص57- 78. (مشترک با آقاي عليرضا کوهي)

بازشناسي تاريخي مکاتب غزالي، طبرسي و طنطاوي در حوزه تفسير علمي قرآن، مطالعات تفسيري، شماره8، 1390ش، صص43-64. (مشترک با آقاي سيد محمد تقي موسوي کرامتي)

ارزش‌گذاري اسرائيليات، معضلي در تفسير؛ ترجمه و نقد مقاله خانم پرفسور مک اوليف، پژوهش ديني، شماره23، 1390ش، ص23- 63.

نگرشي تاريخي- روايي در باب اختلاف قرائت «مالک» / «ملک» بر اساس تفاسير فريقين، کتاب قيم، شماره5، 1391ش، ص135-160.  (مشترک با خانم نانسي ساکي)

عقلگرايي و کارکردهاي آن در تحول انديشة ديني از منظر قرآن، پژوهش‌هاي فلسفي- کلامي، دانشگاه قم، شماره53، پاييز 1391ش، ص133- 169. (مشترک با آقاي سيد جمال‌الدين ميرمحمدي)

ثقه الاسلام کليني و روايات سهوالنبي(ص)، حديث‌پژوهي کاشان، شماره10، 1392ش، ص125- 146. (مشترک با آقاي مهدي جدي)

جايگاه مفردات راغب در واژه‌پژوهي علامه طباطبايي در الميزان في تفسير القرآن، پژوهش‌نامه تفسير و زبان قرآن، دوره دوم، شماره3، زمستان 1392، ص71- 84. (مشترک با آقاي ابوالفضل کاظمي)

از خداانگاري امامان(ع) تا خداباوري نظام‌مند، فصلنامه علمي- پژوهشي علوم حديث، شماره 71، بهار 1393ش، ص53-80 (مشترک با آقاي مهيار خاني مقدم)

بررسي ديدگاه مستشرقان درباره ازدواج پيامبر اکرم(ص) با زينب، قم، دوفصلنامه قرآن‌پژوهي خاورشناسان، شماره16، سال نهم، بهار و تابستان1393ش. (مشترک با آقاي يالچين علي‌اف)

بررسي اختلاف قرائات در روايات منسوب به اهل بيت (ع) با تأکيد بر مجمع البيان طبرسي، مجله قرائت‌پژوهي، شماره2، جامعه المصطفي قم، 1393ش. (مشترک با خانم شهلا نوري)

روايات خشونت مهدوي در بوته نقد، نشريه علمي- ترويجي پژوهش‌هاي مهدوي، مؤسسه آينده روشن، شماره 88، بهار 1393ش. (مشترک با آقاي داود ملاحسني)

الگوي راهبردي قرآن در گرايش روحي به اهل بيت(ع)، کتاب قيم، شماره11، 1393ش. (مشترک با آقاي سجاد غفوري‌نيا)

حرکت کوه‌ها از منظر قرآن کريم و علم زمينشناسي، پژوهش‌نامه تفسير و زبان قرآن، شماره5، پاييز و زمستان 1393ش، ص33- 46. (مشترک با آقايان حسن عليزاده و علي اصغر شعاعي)

تفسير تطبيقي دابه الارض در آيه 82 نمل و ارتباط آن با رجعت، مطالعات تفسيري، شماره 23، پاييز 94ش. (مشترک با خانم عصمت نيري و ابوالحسن باراني)

بررسي علم غيب ائمه(ع) در مکتب کلامي علامه طباطبايي و شاگردان وي، فصلنامه پژوهشهاي فلسفي- کلامي دانشگاه قم شماره 68، ص70- 90، تابستان 1395ش. (مشترک با خانم عصمت نيري، آقاي حسين قاسمي)

رابطه «زمينه­هاي اصلي» و «معيارهاي» اجتهاد طبري در بررسي و ترجيح آراء تفسيري، پژوهش­نامه تفسير و زبان قرآن، پيام نور آران و بيدگل، شماره7، ص69- 88، پاييز و زمستان 1394ش. (مشترک با آقاي مهيار خاني مقدم)

نگرشي تاريخي به منکران پديده نسخ در قرآن با تأکيد بر انگيزههاي آنان (انکار النسخ نظره تاريخيه، الاجتهاد و التجديد، شماره36-37، 2016م. (مشترک با آقايان عزت الله مولائي نيا و محمد معظمي گودرزي)

قبول ولايت از طرف سلطان جائر؛ برداشت حکم فقهي از آيه 55 سوره يوسف در تفاسير فريقين، پژوهشنامه ثقلين، پرديس فارابي، دوره2، شماره3، ص529-548، 1394ش. (مشترک با خانم نوشين رشيدي)

پيمان «الست» و نقد آراي مفسران فريقين درباره آيه ميثاق، پژوهشهاي قرآني، مشهد مقدس، دوره 21، شماره 78، ص128- 153، بهار 1395ش. (مشترک با خانم صغري رادان و آقاي محمد هادي مفتح)

تأملي در مباني و ارکان بنيادين نخبگي در آموزه­هاي قرآني، مجله علمي- پژوهشي مطالعات معرفتي، 66، سال بيستم، شماره اول، ص111- 130، بهار 1395ش. (مشترک با آقاي مهيار خاني مقدم)

مقايسه رويکرد سياسي امام خميني و طنطاوي در تفسير مقاصدي قرآن کريم، فصلنامه پژوهش‌هاي انقلاب اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي، 1394ش. (پذيرش مشترک با آقاي ابوذر پورمحمدي)

ب) مقالات در همايشهاي ملي و بين المللي

نشست «نقد و بررسي روايات قصص قرآن»، گفتگوهاي قرآني، تهران، دهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن کريم آبان 1381/ رمضان 1423، 1382ش، ص123- 143.

نزول آيه ولايت در شان اميرالمومنان علي عليه‌السلام، همايش امام علي عليه السلام، مشهد مقدس، ١٣٨٠ش.

فاطمه زهراء (س) در انديشه امام خميني‌ره، کنگره فاطمه شناسي، قم، ١٣٨٤. (چکيده)

نقل و نقد اسرائيليات در تفسير ابوالفتوح رازيره، مجموعه مقالات کنگره شيخ ابوالفتوح رازي، ج11، ١٣٨٤ش.

مأخذشناسي انديشه‌هاي قرآني و تفسيري امام خميني، نامه محبوب، ويژه‌نامه‌ همايش انديشه‌هاي قرآني امام خميني‌، قم، ١٣٨٤ش.

نقد و بررسي اسرائيليات از ديدگاه حضرت آيه الله معرفت، معرفت قرآني، ج4، يادنگار آيه الله معرفت، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، قم، اول، 1387ش، ص337- 366.

آسيب‌شناسي روايات تفسيري، همايش ملي تفسير قرآن و نهج‌البلاغه در دانشگاه، چکيدة مقالات برگزيده، قم، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 1389ش.

معيارشناسي غلو با رويکرد به روايات معصومان(ع) از ديدگاه علامه عسکري، جشنواره دوسالانه علامه عسکري، قم، 1390ش. (مشترک با آقاي محمد باقر فرضي)

مراتب انس با قرآن در آيات و روايات با تأکيد بر انديشة امام خميني، بيست و هشتمين مسابقات بين‌المللي قرآن، تهران، دانشگاه علوم و معارف قرآن، 1390ش؛ چاپ در مجموعه مقالات همايش، 1391ش. (مشترک با آقاي عليرضا کوهي)

عقلانيت، معنويت و عدالت در انديشه، باور و رفتار  امام خميني‌ره، نخستين همايش ملي سيره و معارف رضوي، مشهد مقدس، ارديبهشت 1391ش، ص206- 229.

واقعه‌ غدير، مهمترين دليلِ منصوص براي امامت اميرالمؤمنين(ع)، همايش ملي امامت، غدير و مسايل عصر حاضر، دانشگاه مازندران، آبان ماه 1391ش. (مشترک با آقاي ابوطالب مختاري)

توحيد مهم‌ترين مقصد نزول قرآن کريم، نشريه الکترونيک بيان، سازمان فعاليتهاي قرآني دانشجويان کشور، ش111، 91ش.

جستاري بر نظريه امام خميني‌ره در باب تفسير به رأي، محمد تقي دياري بيدگلي، نگاهي به انديشه‌هاي قرآني امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، اول، 1392، ج3، ص151-168.

مأخذشناسي انديشه‌هاي قرآني و تفسيري امام خمينيره، محمد تقي دياري بيدگلي، نگاهي به انديشه‌هاي قرآني امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، اول، 1392، ج3، ص291-316.

روايات خشونت مهدوي در بوته نقد، دهمين همايش بين المللي دکترين مهدويت، چکيده مقالات کميسيون دانشگاه قم، ص9، 22 و 23 خرداد 93، تهران- مرکز همايش‌هاي بين المللي صدا و سيما. (مشترک با آقاي داود ملاحسني)

پاسخ به پرسش‌هايي درباره پديده اسرائيليات، نشريه گلستان قرآن، دوره جديد، شماره1، تيرماه 93ش. (مصادف با ماه مبارک رمضان 1432ق)، چاپ دوره جديد، شماره1، مرداد ماه 93ش.

امام خميني و سلامت قرآن از تحريف؛ نقدي بر فصل الخطاب حاجي نوري، همايش بين المللي قرآن در سيره و انديشه امام خميني، چاپ در مجموعه مقالات همايشنامه قرآن و امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1394ش.

تفسير قرآن جامع‌نگر و هدف گرا از منظر امام خميني، همايش بين المللي قرآن در سيره و انديشه امام خميني، 1394ش.(پذيرش)

تفسير مقاصدي و جامعنگر قرآن کريم از منظر امام خميني، اولين کنفرانس بين المللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني، گيلان، دي1394ش.

ج) مقالات در نشريات علمي- تخصصي

نقد و بررسي علل منع نگارش حديث، فصلنامه تخصصي دانشگاه قم، شماره 1، ١٣٧٨ش.

اسرائيليات، زمينه‌ها و ريشه‌ها، قرآن در آيينه پژوهش، دفتر دوم، تهران، هستي‌نما، با حمايت دفتر فرهنگي نمايشگاه‌هاي قرآن کريم، ١٣٨٠ش.

کتاب‌شناسي موضوعي شيعه، فصلنامه شيعه شناسي، قم، شماره 1، ١٣٨٢ش.

بررسي حجيت مراسيل ابن ابي عمير، پژوهش‌نامه قرآن و حديث، قم، شماره 1، ١٣٨٢ش.

نيم‌نگاهي به کتاب صيانه القرآن، پيام جاويدان، فصلنامه علمي تخصصي سازمان اوقاف، تهران، شماره٦، ١٣٨٤ش.

داوري نظرية دوگانه‌انگاري منبعيّت حجيّت قرآن و سنّت، کتاب نقد، شماره38، صص253-288 (با حضور جمعي از محققان) تاريخ برگزاري نشست: 24/9/84.

تفسير به رأي از ديدگاه امام خميني با استناد به منابع روايي شيعه، فصلنامه شيعه‌شناسي، قم، شماره13، 1385ش.

فاطمه زهرا(س) در انديشه امام خميني، مجله حضور، تهران، شماره60، 1386ش.

اسرائيليات در تفسير، دانشنامه قرآن، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. (در حال ويرايش و آمادة نشر)

مجعولات در تفسير، دانشنامه قرآن، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. (در حال ويرايش و آمادة نشر)

مأخذشناسي اسرائيليات در تفسير و حديث، آيينه پژوهش، سال نوزدهم، ش اول (109) فروردين و ارديبهشت 1387ش، ص 96- 104.

نوح (ع) در قرآن، دانشنامه قرآن، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، قم. (در حال ارزيابي)

ادريس (ع) در قرآن، دانشنامه قرآن، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، قم. (در حال ارزيابي)

بررسي مباني تفسير تاريخي التفسير‌الحديث؛ پژوهشنامة علوم و معارف قرآن، قم، شمارة 3، 1388ش، صص 101- 130. (مشترک با آقاي عليرضا کوهي)

ارزشيابي روايات تفسيري از منظر امام خميني‌، پژوهشنامه معارف قرآن، شماره 9، 1389ش. (مشترک با آقاي عليرضا کوهي)

مراتب انس با قرآن در آيات و روايات با تأکيد بر انديشة امام خميني، پژوهشنامه معارف قرآن کريم، شماره10، 1390ش، ص9- 45. (مشترک آقاي عليرضا کوهي)

آسيب‌شناسي روايات تفسيري، مطالعات تفسيري، شماره6، قم، دانشگاه معارف اسلامي، 1390ش، ص45- 84.

بازخواني نگرش علامه طباطبايي در نقد شندشناسانه و رجالي روايات، لسان صدق، شماره1، 1391ش، ص77- 104. (مشترک با آقاي محمدحسين پورافغاني)

نگرشي نو به مسأله زبان قرآن بر اساسِ نظر علامه طباطبايي و آيه الله معرفت، دو فصلنامه پژوهشي و اطلاع رساني حديث انديشه، شمار14، پاييز و زمستان 91ش، ص127- 139. (مشترک با آقاي مهدي الواني)

نقد محتوايي روايات تفسير منسوب به علي بن ابراهيم قمي، دو فصلنامه تفسير اهل بيت(ع)، پژوهشگاه قرآن و حديث، شماره4، 1393ش، ص91- 119. (مشترک با آقايان سيد محمد موسوي مقدم و علي حاجوي)

امام خميني و ره‌آورد قرآني عدالت اجتماعي، نسيم وحي، ويژه‌نامه انديشه قرآني امام خميني، قم، معاونت فرهنگي ستاد مرکزي بزرگداشت حضرت امام خميني، خرداد 1393ش، ص82- 96.

نقصان زمين در قرآن و مطالعات زمين‌‌شناسي،The Land Reduction in the Holy Quran and. Geology Studies ، مجله علوم انساني و اجتماعي، Jornal of Social Issues& Humanities Vol3, No9, 2015 1393ش، 2015م. (مشترک با آقاي علي اصغر  شعاعي(

معيارهاي شناسايي و نقد اسرائيليات از منظر علامه طباطبايي در الميزان، دانشنامه علوم قرآن و حديث، دوفصلنامه تحقيقات راهبردي علوم قرآن و حديث، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 93ش، صص43- 68. (مشترک با خانم سکينه انوري)

پژوهشي تطبيقي در آيات 52 و 53 سوره يوسف(ع) در تفاسير فريقين، آذربايجان، فصلنامه قرآن در آيينه پژوهش، شماره1، 1393ش. (مشترک با خانم فرشته حاجي شاه‌کرمي)

راهبردهاي ادبي قرآن در گرايش روحي به اهل بيت(ع)، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات ادبي- قرآني، 1393ش. (گواهي چاپ، مشترک با آقاي سجاد غفوري نيا)

راه‌کارهاي تشخيص مکي و مدني و کارکردهاي آن در نگرش تفسيري علامه طباطبايي، پژوهش‌هاي تفسيري، دانشکده علوم قرآني ايلام، 1393ش. (در حال ارزيابي مشترک با آقاي محمد رضا مهدوي يگانه)

مباني و ارکان جامعيت قرآن در انديشه امام خميني، فصلنامه تخصصي حسنا، شماره 25، تابستان 1394ش، ص10- 38. (مشترک با آقاي سيد محمد تقي موسوي کرامتي)

د) عناوين کتاب‌هاي تأليفي

پژوهشي در باب اسرائيليات در تفاسير قرآن، دفتر پژوهش و نشر سهروردي، تهران، اول، ١٣٧٩ش؛ دوم، 1383ش.

آموزه‌هايي از متون قرآن و حديث، کتاب درسي (مشترک با جمعي از محققان)، معاونت اساتيد دروس معارف اسلامي، قم، اول، ١٣٨١ش.

درآمدي بر تاريخ علوم قرآني، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، بهار ١٣٨٥ش؛ چاپ دوم، 1387ش؛ چاپ سوم، 1395ش.

انديشه و آراي تفسيري امام خميني، چاپ و نشر عروج، (وابسته به موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني) تهران، اول، 1388ش. (234ص)

آسيب‌شناسي روايات تفسيري، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها، تهران، اول، 1390ش.

تفاسير روايي در دوران معاصر، انجمن قرآن‌پژوهي حوزه­هاي علميه، قم، 1394ش. (کتاب «جريان­شناسي تفاسير در دوران معاصر» با همکاري جمعي از نويسندگان)

شرق‌شناسي يا اسلام‌ستيزي؛ نگرشي به پديده استشراق و آراي خاورشناسان در انديشه و آثار علامه شهيد مرتضي مطهري، دانشکده اصول دين قم، اول، 1395ش. (مشترک با آقاي دکتر محمدهادي مفتح)

ه) راهنمايي و مشاوره پايان­نامه­هاي ارشد

آداب باطني تلاوت قرآن کريم با تاکيد بر کتاب آداب الصلوه امام خميني، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: سيد رضا مودب، دانشجو: فريده علي نژاد، دانشگاه قم، 1382ش.

آسيب شناسي روايات تفسيري در الميزان، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: سميه کتابي، دانشگاه قم، 1392ش.

آيين خانوده در قرآن، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: لياقت علي بلخي، جامعه المصطفي قم، 1381ش.

بررسي ابعاد مختلف مسأله مدارا در متون ديني، راهنما: محمدهادي مفتح، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: محمد علي پيلتن، دانشگاه قم، 1390ش.

بررسي آراء تفسيري و علوم قرآني قاضي نورالله شوشتري، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: سيد رضا وفايي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1381ش.

بررسي آراي علوم قرآني امام خميني، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: محمد هادي معرفت، دانشجو: محمد رضا عرب‌زاده، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قم، ديماه 1380ش.

بررسي اسرائيليات در تفسير قرآن با تأکيد بر ديدگاه علامه عسگري و آيت‌الله معرفت، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: محمد علي تجري، دانشجو: صديقه رنجبر تيلکي، دانشکده علوم قرآني قم، 1392ش.

بررسي اصول و معيارهاي نقد حديث از جهت متن، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: جعفر صادق فدکي، دانشگاه قم، 1379ش.

بررسي اعتبار و کاربرد روايات تفسيري از ديدگاه امام خميني، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: علي احمد ناصح، دانشجو: عليرضا کوهي، دانشگاه قم، 1389ش.

بررسي انديشه هاي حديثي علامه محمد تقي شوشتري در کتاب النّجعه، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: محمد حسين بهرامي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1381ش.

بررسي تأثير زمينه‌هاي صدور روايات بر فهم روايات، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: مهدي مهريزي، دانشجو: صفار سعدي، مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم، 1383ش.

بررسي تحليلي موانع و مشکلات فقه الحديث، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: سيد رضا مودب، دانشجو: محمد داوود بيات، دانشگاه قم، 1385ش.

بررسي تطبيقي انديشه اخباريان و اصوليان درباره حجيت ظواهر قرآن و حديث و پيامدهاي آن، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: محمد مهدي حبيبي، 1393ش.

بررسي تطبيقي جايگاه و نقش فرشتگان در قرآن و عهدين، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: صديقه مهربان شلمزاري، دانشگاه قم، 1392ش.

بررسي تطبيقي دين اسلام و حنيف از منظر آيات و روايات، راهنما: جعفر نکونام، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: زهرا مصلحيان، دانشگاه قم، 1393ش.

بررسي تطبيقي روايات فضايل اهل بيت عليهم السلام و خلفا و نقد آن‌ها، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: جعفر نکونام، دانشجو: هادي معزي فر، دانشگاه قم، 1384ش.

بررسي تطبيقي شيوه‌هاي جمع‌آوري کتاب‌هاي حديثي، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: فتحيه فتاحي زاده، دانشجو: نسرين کردنژاد، دانشگاه قم، 1384ش.

بررسي تطبيقي مزامير داود(ع) با ادعيه صحيفه سجّاديه، راهنما: حمدتقي دياري، مشاور: علي احمد ناصح، دانشجو: فريبا باقر نجف آبادي، دانشگاه قم، 1378ش.

بررسي جامعيت قرآن با تأکيد بر آراء امام خميني، راهنما: حمدتقي دياري، مشاور: محمد جواد نجفي، دانشجو: سيد محمد تقي موسوي کراماتي، دانشگاه قم، 1389ش.

بررسي دلالي استشهادات حضرت علي (ع) به قرآن (در ده جلد اول بحارالانوار)، راهنما: رضا مودب، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: علي سيدي، دانشگاه قم، 1362ش.

بررسي روايات تفسيري امام صادق (ع) جز پنجم قرآن، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: غلامحسين اعرابي، دانشجو: اميد داغر، دانشگاه قم، 1381ش.

بررسي روايات تفسيري امام صادق عليه السلام در جزء سوم، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: علي اکبر فلاح، دانشگاه قم، 1379ش.

بررسي روايات تفسيري امام صادق عليه السلام در جزء هفدهم قرآن، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: محمد جواد نجفي، دانشجو: سيده زهرا ميري، دانشگاه قم، 1388ش.

بررسي روايات تفسيري امام صادق(ع) جز هشتم قرآن، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: غلامحسين اعرابي، دانشجو: محمدمهدي مسعودي، دانشگاه قم، 1382ش.

بررسي روايات تفسيري امام صادق(ع) جزء دهم قرآن، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: محمدعلي تجري، دانشجو: محمد نام آور،

بررسي روايات تفسيري غلات، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: کوروش زارع شيباني، دانشگاه قم، 1385ش.

بررسي روش تفسيري فيض کاشاني در الصافي، راهنما: رضا مودب، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: ناصر ادبي فيروزجاه، دانشگاه قم، 1386ش.

بررسي سندي و دلالي روايات تفسيري امام صادق(ع) در جزء 22 قرآن، راهنما: سيد رضا مؤدب، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: ليلا سليماني، دانشگاه قم، 1390ش.

بررسي سندي و دلالي روايات تفسيري امام صادق(ع) در جزء 24 قرآن، راهنما: محمد علي تجري، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: محمد مهدي کارگر برزي، دانشگاه قم، 1390ش.

بررسي سندي و دلالي روايات تفسيري امام صادق(ع) در جزء بيست و يکم قرآن، راهنما: محمد علي تجري، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: سمانه باري، دانشگاه قم، 1391ش.

بررسي سندي و دلالي روايات تفسيري امام صادق(ع) در جزء نوزده قرآن، راهنما: سيد رضا مؤدب، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: کامران اويسي، دانشگاه قم، 1390ش.

بررسي سندي و دلالي روايات شيعه در مورد زن، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: سيما عليپور، دانشگاه قم، 1379ش.

بررسي سندي و دلالي روايات ليله القدر، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: سيدرضا مودب، دانشجو: خداداد اسلام پناه، دانشگاه قم، 1391ش.

بررسي عوامل پيدايش فهم هاي متعدد از متن قرآن کريم در بستر تاريخي، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: سيدرضا مودب، دانشجو: سعيده کريمي، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1388ش.

بررسي قصه حضرت يوسف (ع) در قرآن و عهدين، راهنما: رضا مودب، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: محمد جوادزاده ارباطان، دانشگاه قم، 1384ش.

بررسي مدارس و مکاتب  حديثي بغداد و ري تا پايان قرن پنجم هجري، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: علي نصيري، دانشجو: زهره نريماني، دانشگاه قم، 1384ش.

بررسي مسأله زبان‌قرآن در انديشه و آثار علامه طباطبايي و آيت الله معرفت، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: محمدهادي مفتح، دانشجو: مهدي الواني، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1391ش.

بررسي مکتب حديثي بصره تا پايان سده پنجم هجري، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: محمدکاظم رحمان ستايش، دانشجو: ابراهيم محبي، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1388ش.

بررسي نقش و جايگاه روايات تفسيري در مواهب الرحمن في تفسير القراآن، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: محمد علي تجري، دانشجو: ليلا علي بخشي، دانشگاه قم، 1391ش.

بررسي و ترجمه احاديث تفسيري امام صادق (ع) در جزء بيست و هفتم قرآن کريم، راهنما: غلامحسين اعرابي، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: شيرمحمدعلي پور عبدلي، دانشگاه قم، 1386ش.

بررسي و نقد روايات پيرامون نحوه برخورد و موضع­گيري اهل بيت(ع) با جريان غلو و غاليان، راهنما: محمد تقي دياري، منصوره نوراحمدي، دانشگاه قم 1392ش.

بررسي و نقد روايات خشونتهاي مهدوي، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: داود ملاحسني، دانشگاه قم، 1392ش.

بررسي ويژگيهاي امام در روايات اماميه، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: علي احمد ناصح، دانشجو: ابوطالب مختاري، دانشگاه قم، 1384ش.

بهشت و جهنم در قرآن، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: امير ديواني، دانشجو: صمد بهروز، مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم، 1379ش.

پيامبر قرآن؛ شناخت ييامبر اسلام از ديدگاه قرآن، راهنما: محمدهادي معرفت، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: سبحان عصمتي، دانشگاه قم، 1362ش.

تاريخ تفسير در زمان صادقين عليهماالسلام، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: عبدالرضا زاهدي، دانشجو: فايزه قاسميان حقيقي، دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم، دانشکده علوم قرآني قم، 1391ش.

تاريخ‌گذاري نيمي از سوره‌هاي مكّي، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: محمد جواد نجفي، دانشجو: محمد رضا حيدري، دانشگاه قم، 1386ش.

تبيين و بررسي ويژگيهاي روان­شناختي و اخلاقي خرافه باوران از ديدگاه آيات و روايات، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: مسعود آذربايجاني، علي حاجوي، 1390ش.

تجلي قرآن در آثار اخلاقي امام خميني، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: مهين رضايي بيدگلي، دانشگاه قم، 1385ش.

تحليل و بررسي توقيع غيبت تامه و ادعاي مدعيان تشرف، راهنما: احمد عابدي، مشاور: محمد تقي دياري، محمد سعيد رضايي، دانشگاه قم، 1385ش.

تربيت کودک از ديدگاه قرآن، سنت و روان­شناسي، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: هانيه توسلي دانشجو: خديجه خليلي، دانشگاه قم، 1381ش.

ترجمه و تحقيق کتاب (مذاهب التفسير الاسلامي، بخش مذهب اهل الراي)، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: اکرم آقاسي شهرضا، دانشگاه قم، 1379ش.

ترجمه و تحقيق مبحث تأويل از کتاب النّص القرآني بين التأويل و التفسير، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: علي احمد ناصح، دانشجو: زهره حيدريان، دانشگاه قم، 1385ش.

ترجمه و نقد و بررسي بخشي از کتاب القرآن بحارالانوار، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: حبيب الله شاددل، دانشگاه قم، 1378ش.

ترغيب قرآن به نگرش عقلاني، راهنما: محمد ذبيحي، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: علي پارسايي، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1387ش.

تصحيح و تحقيق تفسير المباني لنظم المعاني سوره هاي يونس و هود، راهنما: غلامحسين اعرابي، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: زينب واعظ محرابي، دانشگاه قم، 1386ش.

تصحيح و تحقيق مبحث "امامت" کتاب "متشابه القرآن" ابن شهرآشوب، راهنما: غلام‌حسين اعرابي، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: داود رييسي خيرآبادي، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1386ش.

تصحيح و تحقيق نسخ خطي تفسير آيه الغار مرحوم قاضي نورالله شوشتري، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: محمد ذبيحي، دانشجو: غلامرضا حافظيان، دانشگاه قم، دانشکده علوم انساني، 1385ش.

تطبيق شاخصه‌هاي اخلاق فردي و اجتماعي دانشجو در انديشه و آراء امام خميني و مقام معظم رهبري با آيات و روايات، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: فاطمه مهري، دانشکده اصول دين قم، 1392ش.

جايگاه صناعات خمس در قرآن، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: علي محمد جعفرنژاد، دانشگاه قم، 1379ش.

جايگاه فرشتگان در نظام هستي از ديدگاه تفاسير اماميه، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: علي احمد ناصح، دانشجو: غلامحسين احمدي، دانشگاه علوم و معارف قرآن، دانشکده علوم قرآني قم، 1393ش.

جايگاه همسران پيامبر(ص) در قرآن بر اساس تفاسير فريقين، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: سيد رضا مؤدب، دانشجو: زينب افشارپور، دانشگاه قم، 1384ش.

حضرت ابراهيم(ع) در قرآن و عهدين، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: سيد رضا مودب، دانشجو: حميدرضا نجفي، دانشگاه قم، 1381ش.

حقوق زن در قرآن و عهدين، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: طاهره نورحسن فتيده، دانشگاه قم، 1378ش.

رزق و روزي از ديدگاه قرآن و حديث، راهنما: احمد عابدي، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: علي متين، دانشگاه قم، 1382ش.

روشهاي فقه الحديث در آثار امام خميني، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور عبدالله موحدي محب، دانشجو: محمد عصارپور آراني، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1381ش.

ريشه‌يابي اختلافات تفسيري آيات الاحکام در بخشي از عبادات، راهنما: سيد رضا مودب، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: ادريس کاظمي، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1381ش.

زمينه ها و کارکردهاي عاطفي تحکيم خانواده، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: هادي نصيري، دانشجو: زهرا غفاري قدير، دانشکده اصول الدين، 1390ش.

سيماي اهل بيت(ع) در تفسير الميزان، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: عسکر قرباني، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380ش.

شناخت و بررسي مکاتب حديثي شيعه (بغداد و ري) تا پايان قرن پنجم هجري، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: علي نصيري، دانشجو: زهره نريماني، دانشگاه قم، 1384ش.

شيوه برخورد علامه طباطبايي با اسرائيليات در تفسير الميزان، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: سيد رضا مؤدب، دانشجو: سکينه انوري، دانشگاه قم، 1390ش.

شيوه مواجهه معصومين(عليهم السلام)با پديده جعل و جاعلان حديث(با تاکيد بر نقش زنادقه در جعل حديث)، راهنما: محمدعلي تجري، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: شهين محمدي، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1390ش.

شيوه ها و برخورد هاي هدايتي قرآن با مخالفان، راهنما: محمد ذبيحي، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: هاشم موسوي، دانشگاه قم، 1380ش.

صدقه در قرآن (احکام فقهي آداب و آثارتربيتي آن)، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: محمد ذبيحي، دانشجو: حسين حجت خواه، دانشگاه قم، 1381ش.

صراط مستقيم از منظر قرآن کريم، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: محمد جواد نظافت يزدي، دانشگاه قم، 1378ش.

صراط مستقيم در آيات و روايات، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: غلامحسين اعرابي، دانشجو: احمد شفيعي نيا، دانشگاه قم، 1384ش.

عفت کلام در قرآن، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: ايرج علي محمدي، دانشگاه قم، 1377ش.

عوامل و پيامدها و راههاي مقابله با فقر در نهج‌البلاغه، راهنما: محمد جواد نجفي، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: يعقوب عليزاده، دانشگاه قم، 1384ش.

فرهنگ اعلام نهج البلاغه (اشخاص، قبائل، اماکن)، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: حبيبه حاج ملک پور، دانشگاه قم، 1379ش.

فرهنگ کار در اسلام، راهنما: محمد ذبيحي، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: عليرضا عصياني، دانشگاه قم، 1381ش.

فرهنگ کار در کلام امام علي‌عليه‌‌‌السّلام، راهنما: علي احمد ناصح، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: علي اکبر آميغي، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1389ش.

فطرت در نهج البلاغه، راهنما: محمد تقي دياري، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1384ش.

فقه الحديث در تفسير الميزان، راهنما: رضا مودب، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: منوچهر توکلي، دانشگاه قم، 1362ش.

فلسفه احکام در قرآن، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: ناصرالدين اجاقي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380ش.

فلسفه علوم حديث، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: مهدي مهريزي، دانشجو: محمد الهي خراساني، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1386ش.

قرآن و رهيافت‌هاي پلوراليزم ديني، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: محمد اسعدي، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1377ش.

قلمرو عصمت پيامبر(ص) و ائمه(ع) در کتاب کافي، راهنما: قاسم جوادي، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: مهدي جدي سفيدان جديد، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1389ش.

کعب الأحبار و دوره في تفسير القرآن (جايگاه کعب الاحبار در تفسير قرآن)، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: صباح بيضون، دانشگاه قم، 1362ش.

مباني رفتار علوي در قرآن کريم، راهنما: محمد تقي دياري، دانشکده شهيد محلاتي قم، 1383ش.

معيارشناسي غلو در کلام معصومان عليهم السلام، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: محمد ابراهيمي راد، دانشجو: محمدباقر فرضي، دانشکده اصول الدين، 1390ش.

مفهوم شناسي غيب در قرآن، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: محسن ميرباقري، دانشجو: عصمت نيري، دانشگاه معارف اسلامي قم، 1393ش.

نقد احاديث موضوعه در تبيين آيات قرآني درباره پيامبر اکرم(ص) تا هجرت، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: فاطمه محمدي، دانشگاه قم، 1392ش.

نقد روايات موضوعه در تبيين آيات قرآني درباره پيامبر اکرم(ص) از هجرت تا رحلت، راهنما: محمد تقي دياري، دانشجو: سحر حيدري، دانشگاه قم، 1392ش.

نقد نظريه وحدت موضوعي سوره هاي قرآن، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: جعفر نکونام، دانشجو: علي اکبر حسيني، دانشگاه قم، 1381ش.

نقد و بررسي  کتاب «درآمدي بر تاريخ قرآن» اثر ريچارد بل، راهنما: محمدکاظم شاکر، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: علي صديقيان بيدگلي، دانشگاه قم، 1392ش.

نقد و بررسي اسرائيليات در داستان حضرت موسي(ع) بر اساس تفاسير فريقين، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: سيده وحيده رحيمي، دانشجو: فرشته حاجي شاه کرمي، دانشگاه قم، 1391ش.

نقد و بررسي ديدگاه­هاي تفسيري و علوم قرآني صاحب تفسير نفحات‌الرحمان، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: محمود دشتي رحمت آبادي، دانشگاه قم، 1377ش.

نقد و بررسي روايات تفسيري امام صادق(ع)در جزء سوم قرآن، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: علي اکبر فرهنگ فلاح، دانشگاه قم، 1379ش.

نقد و بررسي روايات فضايل خلفاي سه‌گانه در صحيح مسلم (باب فضايل) با تأکيد بر ديدگاه علامه عسکري، استاد راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: علي اصغر اصغري ولوجائي، دانشکده اصول الدين قم، 1392ش.

نقش اعراب قرآن در علم کلام، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: علي احمد ناصح، دانشجو: محمد طاهري، دانشگاه قم، 1391ش.

الهام‌گيري سيدالشهداء از قرآن کريم در نهضت عاشورا، راهنما: محمدتقي دياري، دانشجو: فرزانه محي، دانشگاه قم، 1378ش.

وعده و وعيد الهي در قرآن، راهنما: رضا مودب، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: طيبه دادي گيو، دانشگاه قم، 1380ش.

ويژگي­ها و آموزه­هاي آيين حضرت ابراهيم عليه السلام در قرآن کريم، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: حيدرعلي رستمي، دانشجو: سميه معين الديني، دانشکده اصول الدين، 1391ش.

راهنمايي و مشاوره رساله­هاي دکتري

اسباب النزول در مجمع البيان، محمد اخوان، راهنما: محمدهادي معرفت، مشاور: محمد تقي دياري، مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم، 1381ش.

استناد متن قرآن به عهد رسول الله و نقد شبهات خاورشناسان، راهنما: محمدکاظم شاکر: مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: نانسي ساکي، دانشگاه قم، ديماه 1393ش.

اهل بيت و تفسير قرآن (نقد کتاب اصول مذهب شيعه الاثني عشريه)، راهنما: محمدباقر حجتي، استادان مشاور: ابوالفضل ميرمحمدي، و محمدتقي دياري، دانشجو: غلامرضا رييسيان، دانشگاه قم، 1362ش.

آسيب‌شناسي نظام سياسي از ديدگاه قرآن و نهج‌البلاغه، راهنما: عباسعلي عميد زنجاني، استادان مشاور: غلامحسين اعرابي، و جعفر نکونام، دانشجو: علي اصغر کاملي، مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم، 1380ش.

بررسي اخبار علاجيه، راهنما: غلامحسين اعرابي، مشاور: محمدتقي دياري، دانشجو: مهدي تقي زاده طبري، دانشگاه قم، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، 1388ش.

بررسي تطبيقي مباني و روش‌هاي اماميه و اهل سنت در تفسير آيات صفات خبري، راهنما: محمد تقي دياري، آقاي ناصرالدين، مجتمع عالي فقه حوزه علميه قم، شهريور 1394ش.

بررسي تطبيقي منهج حديثي شيخ حر عاملي و آيه الله بروجردي در کتابهاي وسائل الشيعه و جامع احاديث الشيعه، راهنما: محمد علي مهدوي راد، مشاور: محمد تقي دياري، دانشگاه قم، 1389ش.

بررسي علمي قرآن؛ بعد زمين‌شناختي، راهنما: محمد تقي دياري، مشاوران: حسن عليزاده و محمد هادي مفتح، دانشجو: علي اصغر شعاعي، دانشگاه قم، شهريور 1393ش.

بررسي نظام ولايت تکويني در تفاسير فريقين، راهنما: سيده سعيده غروي، مشاوران: محمد تقي دياري و سيد رضا مؤدب، دانشجو: خانم محسني، مرداد 1494ش.

بررسي و تحليل آيات جامعه شناختي عصر جاهليت (در بعد اعتقادي و خانوادگي )، راهنما: سيد رضا مؤدب، مشاوران: صادق آئيينه وند و محمدتقي دياري، دانشجو: محمدابراهيم ايزدخواه، دانشگاه قم، 1386ش.

بررسي و نقد ديدگاه‌هاي حديثي و قرآني قرآنيون اهل سنت، راهنما: علي احمد ناصح، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: وفا نصر الله، دانشگاه قم، 1391ش.

تحليل داستان آدم در قرآن، راهنما: محمدعلي لساني فشارکي، مشاوران: احمد بادکوبه هزاره و محمدتقي دياري، دانشجو: مجيد صالحي، دانشگاه قم، 1383ش.

تحليل رويکرد نومعتزله به سنت با تکيه بر ديدگاه­هاي نوانديشان عرب، راهنما: محمد کاظم رحمان ستايش، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: خانم نرگس بهشتي، دانشگاه قم، ارديبهشت 1395ش.

ترجمه و نقد کتاب  The collection of the Quranاثر جان بُرتُن، راهنما: محمد تقي دياري، مشاوران: عليرضا هدايي و اعظم پويازاده، دانشجو: حسن رضايي هفتادر، شهريور 1388ش.

روشها و معيارهاي فهم متون مقدس اديان، راهنما: محسن جوادي، مشاوران: محمد تقي دياري و مجتبي زرواني، دانشجو: عليرضا فهيم، دانشگاه قم، 1392ش.

شرح رساله الحقوق امام سجاد (ع)، راهنما: مصطفي محقق داماد، استادان مشاور: محمدتقي دياري و جعفر نکونام، دانشجو: احمد فغاني، دانشگاه قم، 1383ش.

مباني فقه الحديث عندالمجلسي في کتابه مرآه العقول، نور الدين(مشاوره)، 1387ش.

مباني و روش‌هاي فقه‌الحديثي سيد عبدالله شبّر در مصابيح ‌الانوار، راهنما: محمد تقي دياري، مشاور: مهدي مهريزي، دانشجو: محمد مهدي مسعودي، ديماه 1388ش.

موقف الذهبي و معرفة من الاسرائيليات؛ دراسة مقارنة، راهنما: محمد فاکر ميبدي، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: فارس العامر، جامعة المصطفي العالميه قم، 1390ش.

نقد عقايد و آراء وهابيت در مسأله توسل با استناد به قرآن و سنت پيامبر، راهنما: محمد تقي دياري، مشاوران: محمد علي مهدوي راد و مسلم داوري، دانشجو: سيد مصطفي مناقب، مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم، شهريور 1386ش.

نقد و بررسي پژوهش‌هاي حديثي پروفسور هارالد موتسکي، راهنما: احمد پاکتچي، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: فروغ پارسا، دانشگاه قم، 1387ش.

نقد و بررسي چيستي، مباني و روش تفسير تطبيقي، راهنما: محمدکاظم شاکر، استادان مشاور: سيد هدايت جليلي و محمدتقي دياري، دانشجو: انسيه عسگري، دانشگاه قم، 1394ش.

نقد و بررسي روايات مقاتل از آغاز تا قرن چهاردهم، راهنما: محمدکاظم رحمان ستايش، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: محسن رفعت، دانشگاه قم، مهر 1394ش.

نقد و بررسي شبهات آيات خمسه ولايت، راهنما: محمد علي مهدوي راد، مشاوران: محمد تقي دياري و مرتضي ايرواني، دانشجو: سيد محمد مرتضوي، مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم، 1383ش.

نقد و بررسي مباني سبک تفسير بر اساسِ ترتيب نزول، راهنما: محمد علي تجري، مشاور: محمد تقي دياري، دانشجو: خانم محدثه مقيمي نژاد، دانشگاه قم، زمستان 1394ش.

نقش اجتهاد در تفسير قرآن، راهنما: محمدتقي دياري، مشاور: محمد جواد نجفي، دانشجو: سيد جمال الدين ميرمحمدي، مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم، ديماه 1389ش.

افتخارات و تقديرنامه‌هاي دريافتي

رتبة تشويقي کتاب سال حوزه براي کتاب پژوهشي در باب اسرائيليات در تفاسير قرآن در سال 1380ش.

رتبه دوم در بخش مقالات برگزيده در دومين همايش اهل قلم استان اصفهان سال 1384ش.

رتبه دوم در بخش کتاب‌هاي برگزيده براي کتاب انديشه و آراي تفسيري امام خميني در ششمين همايش اهل قلم استان اصفهان سال 1388ش.

پژوهش برتر و دريافت لوح تقدير و سکه براي تدوين کتاب آموزشي انديشه و آراي تفسيري امام خميني از پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي وابسته به موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني سال 1386ش.

رتبه سوم مقالات برگزيده و لوح تقدير و هداياي نقدي بابت مقاله مأخذشناسي انديشه‌هاي قرآني و تفسيري امام خميني، همايش انديشه‌هاي قرآني امام خميني در سال 1384ش.

رتبه دوم در بخش کتاب‌هاي برگزيده براي کتاب درآمدي بر تاريخ علوم قرآني در سومين همايش اهل قلم استان اصفهان سال 1385ش.

رتبة سوم مقالات برگزيده در بيست و هشتمين مسابقات بين المللي قرآن کريم براي مقالة مراتب انس با قرآن در قرآن و روايات با تأکيد بر انديشة امام خميني، سال 1390ش.

لوح تقدير و هدايا براي کتاب آموزشي آموزه‌هايي از متون قرآن و حديث در جشنوارة معارف، سال 1387ش.

پژوهشگر برتر دانشگاه قم، سال‌هاي 1388 و 1389ش.

خدمات علمي- اجرايي

مسؤول آموزش مرکز تربيت مدرس دانشگاه قم(٧١- ٧٥)

مدير گروه آموزشي علوم قرآن و حديث دانشگاه قم (٧٦- ٧٨)

مدير کل امور آموزشي دانشگاه قم (٧٥- ٧٦)

عضو شوراي پژوهشي دانشگاه قم (٧٧- ٨٠)

معاون آموزشي دانشگاه قم (٧٧-٨٠)

عضو کميته‌ تخصصي بررسي و تصويب پايان‌نامه‌هاي دکتري مرکز تربيت مدرس (٧٧- 86)

عضو کميته‌ گزينش استاد دانشگاه قم(٧٨-٨٠)

عضو کميته‌ تخصصي تحصيلات تکميلي گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم (٧٦- 86)

نماينده‌ رياست محترم دانشگاه قم در کميته‌ منتخب دانشگاه (٨٠- 87)

عضو هيأت مؤسس، هيأت مديره و بازرس اصلي انجمن علوم قرآن و حديث ايران (٨٤- 87)

نماينده‌ انجمن علوم قرآن و حديث ايران در استان قم (از تيرماه ٨٤ به مدت يک‌سال)

عضو شوراي مشاوران علمي فصلنامه پژوهش ديني (از تيرماه ٨٤ تا پايان ٨٥)

عضو هيأت مؤسس و هيأت مديره انجمن قرآن پژوهي حوزه عمليه قم ( از٨٣- 85)

عضو هيأت امناي دانشگاه اديان و مذاهب قم( از سال 84- 88)

عضو هيأت تحريريه دو فصلنامه تخصصي قرآن و مستشرقان مرکز تحقيقات قرآن کريم المهدي قم (از 87 تا کنون)

عضو هيأت تحريريه دو فصلنامه تخصصي قرآن و علم مرکز تحقيقات قرآن کريم المهدي قم(از 87 تا کنون)

عضو شوراي نويسندگان دو فصلنامه علمي پژوهشي حديث‌پژوهي دانشگاه کاشان (از اسفند 87 تا کنون)

عضو کميته تخصصي گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم( از سال 87 به مدت دو سال)

عضو کميته تخصصي تحصيلات تکميلي گروه علوم قرآن و حديث( از سال 87 به مدت يک‌سال)

عضو شوراي پژوهشي دانشکده الهيات (از خرداد 88- آبان 89)

عضو کارگروه جذب و بررسي توانايي گروه علوم قرآن و حديث( از ارديبهشت 88 به بعد)

عضو کميته تحصيلات تکميلي گروه علوم قرآن و حديث( از ديماه 88 به مدت يک‌سال)

عضو هيأت تحريرية پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کريم(پيام جاويدان)، دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم قم (از سال 88)

مشاور دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشگاه قم (از بهمن ماه 88- 89)

عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم قم(از سال 88)

عضو کميتة منتخب در گروه تفسير و علوم قرآن جامعه‌المصطفي قم( از اسفند88)

عضو هيأت مميّزة مشترک دانشگاه‌هاي اراک و قم(89- 90)

عضو کميسيون تخصصي زبان و ادبيات در دورة اول هيأت مميزة مشترک دانشگاه‌هاي اراک و قم(89- 90)

عضو گروه تخصصي تجديدنظر در برنامه‌‌ريزي آموزشي رشته‌هاي علوم قرآن و تفسير، دانشگاه علوم و معارف قرآن(آبان 89)

عضو هيأت تحريريه نشريه علمي- ترويجي منهاج (از سال 89-90)

عضو هيأت تحريريه نشريه فصلنامه علمي پژوهشي کتاب قيم دانشگاه يزد (از آذر ماه 89)

عضو کميته تحصيلات تکميلي گروه علوم قرآن و حديث (از ديماه 89 به مدت يک‌سال)

معاون پژوهشي دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه قم (از ارديبهشت ماه 91- آبان 91)

عضو شوراي علمي گروه قرآن‌پژوهي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (از 11 مهرماه 91 تا کنون)

دبير کميته منتخب دانشکده الهيات (6/3/91- 6/12/91)

عضو کميته منتخب (ترفيع) دانشکده الهيات (6/12/91 به مدت حدود يک‌سال)

عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه نهج البلاغه، دانشگاه بوعلي سينا همدان(از سال 92)

عضو هيأت مديره انجمن علمي علوم قرآن و حديث ايران(از سال92 به مدت دو سال)

سردبير و عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشنامه مذاهب اسلامي دانشگاه اديان و مذاهب قم(از سال 92)

نايب رئيس هيأت مديره انجمن قرآن‌پژوهي حوزه­هاي علميه(از بهمن92 به مدت دو سال)

عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشهاي ديني دانشگاه اديان و مذاهب قم(از سال 92)

عضو هيأت امناي مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صفاهان(94)

عضو کميته علمي نهمين همايش پژوهشهاي قرآني سي و دومين مسابقات بين المللي قرآن کريم(94)

 

 

محمد تقي دياري بيدگلي

پانزدهم مرداد نود و پنج

 

 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 23271
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما