چهارشنبه 27 دي 1396   00:40:04
پورتال اساتید دانشگاه قمپورتال اساتید دانشگاه قم
قابل توجه اعضای هیأت علمیقابل توجه اعضای هیأت علمی

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم:

جهت آشنايي با نحوه بروز رساني اطلاعات خود در پورتال اساتيد راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد را مشاهده نماييد.


راهنماي بروز رساني پورتال اساتيد

فيلم آموزشي بروزساني (جديد)


براي كسب اطلاعات بيشتر درباره پورتال اساتيد اينجا را كليك كنيد

بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 2571867
تعداد بازديد از سايت: 58321798
تعداد بازديد زيرپورتال: 2571867
اين زيرپورتال امروز: 28
در امروز: 712
اين صفحه امروز: 28
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
دوشنبه 25 دي 1396 09:35:44
گروه علوم قرآن و حدیث
دکتر جعفر نکونام
دانشکده الهيات و معارف اسلامي
عضو هيأت علمي

نام: جعفر
نام خانوادگي: نکونام
پست الکترونيکي: --------------
وب سايت شخصي: --------------
آدرس محل کار: دانشگاه قم- دانشکده الهيات و معارف اسلامي
شماره تماس: --------------
دانشکده: دانشکده الهيات و معارف اسلامي
گروه: علوم قرآن و حديث
مرتبه علمي:  استاديار 

سوابق تحصيلي
کارشناسي:  
دبيري الهيات
----
1366
دانشگاه تهران
ايرن
کارشناسي ارشد: 
علوم قرآن و حديث
----
1369
دانشگاه تهران
ايران
دکتراي تخصصي:
علوم قران و حديث
----
1373
دانشگاه تربيت مدرس
ايران
فرصت مطالعاتي: --------------
 

1- مدير مسئول پژوهش نامه قرآن وحديث
زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه
تاريخ گذاري ، معنا شناسي – زبان قرآن – هرمنوتيک – تفسير تاريخي

طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا:
1 طرح

سوابق تدريس:

دروس تدريس شده:
دروس کارشناسي: --------------------
دروس کارشناسي ارشد يا دکتراي حرفه اي : تفسير موضوعي ، مفردات قرآني ، مباحث جديد در علوم قرآن و حديث
دروس دکتري : زبان قرآن و هرمنوتيک ، ترجمه قرآن ، تفسير قرآن  

کتاب هاي تأليف شده:
1) چکيده پايان نامه هاي قرآني                     
2) روش تحقيق با تاکيد بر علوم اسلامي
3) پژوهشي در مصحف امام علي
4) درآمدي بر تاريخ گذاري قرآن
 عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
1- --------------
2- --------------
3- --------------
4- --------------

جوايزعلمي )دستاوردها و افتخارات)
1- --------------
2- --------------
3- --------------
4- --------------

 
آشنايي با زبان­هاي خارجي:
1- --------------
2- --------------
3- --------------
4- --------------
 

سرگرمي ها:--------------------
 

مقالات و پژوهش ها:

مقالات فارسي چاپ شده در مجلات

نکونام جعفر، "بررسي چند شبهه درباره زبان قرآن" مدرس علوم انساني، شماره 9، صفحه205-216، 1377.

نکونام جعفر، "نظريه عرفي بودن زبان قرآن" پژوهش حقوق، شماره 24، 1377.

نکونام جعفر، "بررسي جديدترين نظريه درباره ترتيب آيات" پژوهشهاي فلسفي - کلامي( پژوهشهاي علوم انساني سابق)، شماره 1، صفحه20-35، 1378.

نکونام جعفر، "تحليل ظاهر و باطن قرآن" صحيفه مبين، شماره 18، 1378.

نکونام جعفر، "ترجمه قرآن، چگونه" صحيفه مبين، شماره 18، 1378.

نکونام جعفر، "روش تفسير ظاهر قرآن" صحيفه مبين، شماره 19، 1378.

نکونام جعفر، "عرفي بودن زبان قرآن، ادله" معرفت(وابسته به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) )، شماره 20، 1378.

نکونام جعفر، "بررسي روايات ترتيب نزول" قرآن در آينه پژوهش، شماره 1، 1379.

نکونام جعفر، "پاسخ به مقاله «نقدي بر زبان قرآن، گفتاري يا نوشتاري»" پژوهشهاي فلسفي - کلامي( پژوهشهاي علوم انساني سابق)، شماره 5-6، 1379.

نکونام جعفر، "زبان قرآن، گفتاري يا نوشتاري" پژوهشهاي فلسفي - کلامي( پژوهشهاي علوم انساني سابق)، شماره 3، صفحه20-37، 1379.

نکونام جعفر، "زمان‏شناسي سوره حمد" صحيفه مبين، شماره 24، 1379.

نکونام جعفر، "نقدي بر کتاب «مصحف امام علي(ع)» تأليف ايازي" صحيفه مبين، شماره 25، 1379.

نکونام جعفر، "پژوهشي درباره آغاز نزول قرآن" صحيفه مبين، شماره 26، 1380.

نکونام جعفر، "پژوهشي درباره فترت وحي" صحيفه مبين، شماره 27-28، 1381.

نکونام جعفر، "نگاهي انتقادي به علل پيدايش غرابت در الفاظ قرآن" مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، شماره 29-30، 1381.

نکونام جعفر، "اشتراک لفظي در قرآن" مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 143، 1382.

نکونام جعفر، "تفسير سوره علق در بستر تاريخي" مقالات و بررسيها، شماره 74، 1382.

نکونام جعفر، "روش تفسير باطن قرآن" پژوهشنامه قرآن و حديث، شماره 2، 1382.

نکونام جعفر، "ترادف در قرآن کريم" پژوهش ديني، شماره 12، 1384.

نکونام جعفر، "معناشناسي توصيفي «سماوات» در قرآن" پژوهش ديني، شماره 9، 1384.

نکونام جعفر، "جستاري در تاريخ گذاري قرآن" پژوهشنامه قرآن و حديث، شماره 1، 1385.

نکونام جعفر، "التراث الحديثي عند السنه و الشيعه، محاوله لاعتراف متبادل" نصوص معاصر، شماره 10، 1386.

نکونام جعفر، "ترتيب مصحف امام علي(ع) موافق نزول يا موافق موجود؟" پژوهشنامه قرآن و حديث، شماره 2، 1386.

نکونام جعفر، "بازتاب انديشه هاي نجومي بابلي در واژگان قرآن" پژوهش ديني، شماره 17، 1387.

نکونام جعفر، "تفسير آيه آفاق و انفس در بستر تاريخي" پژوهشنامه قرآن و حديث، شماره 5، صفحه29-46، 1387.

نکونام جعفر، "تفسير آيه تبيين در بستر تاريخي" انجمن معارف اسلامي، شماره 15، 1387.

نکونام جعفر، "تفسير آية مسّ در بستر تاريخي" مقالات و بررسيها، شماره 77، 1388.

نکونام جعفر، "تفسير تاريخي قرآن کريم" پژوهش ديني، شماره 19، صفحه41-68، 1388.

نکونام جعفر، "تفسير معنا شناسانه آيه محکم و متشابه" پژوهش ديني، شماره 16، 1388.

نکونام جعفر، بهشتي نرگس، "معنا شناسي رب در قرآن" صحيفه مبين، شماره 47، 1389.

نکونام جعفر، حسيني ليلا، "جستاري در نسخ شرايع آسماني" پژوهش ديني، شماره 20، 1389.

نکونام جعفر، کريمي تبار مريم، "راهبردها و راهکارهاي فرهنگي دولت زمينه ساز در رويارويي با جنگ نرم" مشرق موعود، سال سال چهارم، شماره 13، 1389.

عابدي اراني احمد، نکونام جعفر، نصيري هادي، "ترديدهاي آشکار و نهان علامه مجلسي درباره اعتبار رساله ذهبيه" پژوهش ديني، شماره 23، صفحه125-142، 1390.

نکونام جعفر، "تفسير تاريخي آيه مرج البحرين" کتاب قيم، شماره 2، 1390.

مقالات فارسي چاپ شده در همايش ها

نکونام جعفر، "تاريخ گذاري قرآن از ديدگاه آيت الله معرفت" معرفت قرآني(بزرگداشت آيت الله محمد هادي معرفت)، 1387.

نکونام جعفر، "مصحف حضرت امير ( ع " معرفت قرآني(بزرگداشت آيت الله محمد هادي معرفت)، 1387.


1) عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد : بررسي روش تفسير قرآن به قرآن
2) عنوان پايان نامه دکتري : بررسي روايات نزول
3) تعداد مقالات منتشر شده در نشريات يا کنفرانسهاي داخلي : 40            
4) تعداد مقالات منتشر شده در نشريات يا کنفرانسهاي خارجي :1
5) تعداد راهنمائي پايان نامه در دوره کارشناسي ارشد : 50                 
6) تعداد راهنمائي پايان نامه در دوره دکتري :1
تعداد بازديد اين صفحه: 18504
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (qomuniguest)

پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما